Sześć kroków do utrzymania dobrej kondycji finansowej

HomePieniądze

Sześć kroków do utrzymania dobrej kondycji finansowej

Gdy jesteś młody, analiza twojego statusu finansowego może wydawać się czymś, co może poczekać. Ale rutynowa ocena miejsca, w którym stoisz, może przy

Bądź na czasie – promocje bankowe
Jak inwestować zgodnie z trendem?
Poradnik kryptowalutowy – pierwsze kroki na rynku walut wirtualnych

Gdy jesteś młody, analiza twojego statusu finansowego może wydawać się czymś, co może poczekać. Ale rutynowa ocena miejsca, w którym stoisz, może przynieść Ci korzyści dzisiaj i na przyszłość. Oto kroki do rozważenia.

Zrozum swoje aktywa i pasywa

Aktywa, które posiadasz, oraz zadłużenia lub zobowiązania, które określasz, o wartości netto. Aktywa mogą obejmować gotówkę, oszczędności, akcje, obligacje, konta emerytalne, nieruchomości i wszelkie inne wartościowe rzeczy, takie jak samochody lub przedmioty kolekcjonerskie. Zobowiązania mogą obejmować kredyt hipoteczny, pożyczki studenckie, pożyczki samochodowe, wymagalne rachunki i zadłużenie z tytułu kart kredytowych. Rozważ obliczanie wartości netto rocznie, dodając wartość wszystkich aktywów i odejmując zobowiązania. Pomoże Ci to zachować kontrolę nad ogólnym obrazem finansowym.

Oceń swoje cele

Raz w roku pomyśl o swoich krótko-, średnio- i długoterminowych celach. Czy każdy z nich jest nadal aktualny? Ile one kosztują? Czy jesteś na dobrej drodze, aby je osiągnąć? Niektóre cele długoterminowe, takie jak podróżowanie na emeryturze, mogą nie ulec zasadniczej zmianie z roku na rok. Cele krótkoterminowe, takie jak spłata rachunku karty kredytowej, oraz cele średnioterminowe, w tym oszczędzanie na dom, mogą się zmieniać częściej. Możesz zdecydować o ponownej ocenie co trzy do sześciu miesięcy.

Sprawdź raport kredytowy

Twój raport kredytowy zawiera informacje o stanie Twoich kont kredytowych i historii płatności rachunków. Dobra ocena kredytowa ma kluczowe znaczenie dla zakwalifikowania się do pożyczek według najkorzystniejszych stóp procentowych.

Określ swoich beneficjentów

Kiedy otworzysz konto emerytalne lub wykupisz polisę ubezpieczeniową, prawdopodobnie zostaniesz poproszony o wskazanie beneficjenta – osoby, która pobierałaby pieniądze z konta w przypadku Twojej śmierci. Małżeństwo, narodziny dzieci, rozwód i śmierć mogą mieć wpływ na twój wybór. Zazwyczaj małżonek jest domyślnym beneficjentem, ale możesz również chcieć wyznaczyć dzieci lub inną osobę. Chociaż Twoje oznaczenia prawdopodobnie nie będą się często zmieniać, dobrym pomysłem jest coroczne sprawdzanie wyborów, aby upewnić się, że nadal są odpowiednie.

Sprawdź czy twoje inwestycje i cele są zgodne

Prawdopodobnie twoje inwestycje, zarówno w plany emerytalne, jak i podatkowe rachunki maklerskie, obejmują fundusze wspólnego inwestowania, które oferują różne rodzaje inwestycji. Rozważ sprawdzanie kwartalne, w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku, aby upewnić się, że dokonane wybory są odpowiednie do wieku i celów finansowych.

Sprawdź czy masz odpowiednie ubezpieczenie

Mniej więcej raz w roku ważna jest ocena rodzaju i ilości potrzebnego ubezpieczenia. Jeśli wynajmujesz dom, możesz rozważyć ubezpieczenie najemców w celu ochrony swoich rzeczy. Kiedy kupujesz dom, potrzebujesz ubezpieczenia domu. Twoja polisa powinna pokryć koszty ewentualnej odbudowy domu – co często przewyższa wartość nominalną twojego domu – a także bieżącą cenę wymiany artykułów gospodarstwa domowego. Możesz także chcieć specjalnej ochrony cennych przedmiotów, takich jak biżuteria lub dzieła sztuki. Twój agent ubezpieczeniowy może pomóc Ci ocenić, czy masz odpowiedni rodzaj i zakres ubezpieczenia.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0