Usługi przeciwpożarowe dla właścicieli budynków, czyli zapobieganie zagrożeniom pożarowym

HomeFirmy

Usługi przeciwpożarowe dla właścicieli budynków, czyli zapobieganie zagrożeniom pożarowym

Właściciele budynków, gdzie zlokalizowany jest zakład pracy i przebywa w nim kilkudziesięciu, a nawet kilkuset pracowników w jednym czasie, zobowiązan

Projekty hal – do kogo się udać?
Optymalizacja kampanii Google Ads: Jak zwiększyć zwroty z inwestycji
Czy franczyza to sprawdzony pomysł na biznes?

Właściciele budynków, gdzie zlokalizowany jest zakład pracy i przebywa w nim kilkudziesięciu, a nawet kilkuset pracowników w jednym czasie, zobowiązani są do zapewnienia im bezpieczeństwa na wypadek pożaru. Ochrona ppoż jest zatem istotna z punktu widzenia każdego, kto użytkuje budynek. Właścicieli, gdyż nie dostosowanie budynku do wymogów i obowiązujących przepisów może grozić sporą karą grzywny oraz pracowników, którzy będą przebywali w miejscu zagrażającym zdrowiu i życiu. Szkolenia z zakresu ppoż są jedną z metod zapobiegania niebezpiecznych sytuacji wynikających z pożaru. 

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – skorzystaj z fachowego szkolenia

Szkolenia przeciwpożarowe, mają za zadanie zapoznać uczestników z ewentualnym zagrożeniem wynikającym z zagrożeniu w miejscu pracy. Kurs PPOŻ polega na omówieniu aktualnych przepisów PPOŻ, zapoznanie się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, przedstawienie ewentualnych zagrożeń wynikających z charakteru pracy i jego miejsca oraz praktyczna obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego. Wszystko po to, aby uczestnicy kursu byli zorientowani, jak postępować w sytuacji ewentualnego zagrożenia życia i zdrowia. 

Organizacja szkoleń ppoż jest obowiązkiem pracodawcy, która wynika z Kodeksu Pracy. Pracodawca ma obowiązek zapoznania pracowników z ewentualnymi zagrożeniami wynikającymi z obowiązków, jakie ma w miejscu pracy oraz podejmować działania ochronne, które mają wyeliminować zagrożenia z tego tytułu. 

Szkolenia i kursy organizowane przez profesjonalną firmę 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, taką usługę możemy zlecić specjalistom z tego zakresu. Usługi przeciwpożarowe, zawierające audyt ppoż, próbną ewakuację, ekspertyzy ppoż, przygotowanie obiektu do odbioru przez PSP, wykonywane są przez FIREDOM, której specjalistyczna kadra, składająca się z zawodowych strażaków, zadba o każdy detal, aby mieć pewność, że budynek jest dostosowany do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Regularne szkolenia ppoż, wykonywane dla pracowników i właścicieli budynków, pozwolą na pogłębianie i utrwalanie wiedzy zainteresowanych. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy. Znajomość procedur, sposobu alarmowania o zagrożeniu i całego procesu ewakuacyjnego, będzie istotne na wypadek pożaru. Więcej informacji na temat wszystkich usług przeciwpożarowych, usług BHP czy serwisu urządzeń ppoż, znajdziesz pod adresem https://firedom.pl/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0