Sesja z wnioskami

464

16 wniosków złożyli strzegomscy radni na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu. Radni wnioskowali m.in. o nowe oświetlenia, wyczyszczenie rowów, czy wyrównanie dróg. Rozmawiali także o projekcie budowy mikroinstalacji prosumenckiej, która wykorzystuje źródła odnawialnej energii.

Dziś o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Strzegomiu odbyła się sesja rady miejskiej, podczas której radni przyjęli 11 uchwał i złożyli 16 wniosków. Uchwały dotyczyły m.in. udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów małolitrażowych dla Komisariatu Policji w Strzegomiu w wysokości 41 tys. 500 zł czy udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 2921 D w miejscowości Tomkowice w wysokości 150 tys. zł.

Mikroinstalacje poskonsumeckie

Tematem, który wzbudził zainteresowanie radnych był program budowy mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Strzegom. Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, które dotyczyć będą budowy mikroinstalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii, w szczególności elektrycznej lub cieplnej. – Programem objęte zostają obszary wiejskie i miejscowości do 5 tys. mieszkańców – tłumaczyła Anna Hałas, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich. – Każdy kto chce, by na dachu jego domu czy budynku gospodarczego została zainstalowana mikroinstalacja, musi złożyć odpowiedni wniosek, który można pobrać u sołtysów lub na stronie Urzędu Miejskiego oraz wpłacić jako depozyt 5 tys. zł. Przypominam, że wytworzona energia będzie mogła być wykorzystana tylko na użytek własny– mówiła. Wnioski należy składać w Wydziale Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu do 4 maja, do godz. 10.00. – Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, zapraszamy do urzędu. Wyjaśnimy i udzielimy odpowiednich informacji – mówił burmistrz Zbigniew Suchyta. – Warto dodać, że jeśli ktoś złoży wniosek we wtorek 5 maja, to będzie on przyjęty jeśli będzie jeszcze miejsce. Jeśli tych wniosków będzie zbyt wiele, o przyjęciu do projektu, będzie decydowała data zgłoszenia – dodawał. Burmistrz obiecał także, że jeśli nie uda się pozyskać środków w tej edycji programu, złożona dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnych rozdaniach lub innych projektach ekologicznych, zaproponowanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Wniosków wiele

Strzegomscy radni zgłosili 16 wniosków. Dotyczyły one spraw bliskich mieszkańcom. Przewodniczący Tomasz Marczak wnioskował o uregulowanie ruchu pojazdów ciężarowych, przejeżdżających przez ul. Bankową, których masa niejednokrotnie przekracza dozwolone 10 ton. Radni zgłaszali wnioski dotyczące wyrównania dróg, zasypania dziur, korekty drzew przy stadionie sportowym czy zainstalowania lamp oświetleniowych. – Składam wniosek o zamontowanie spowalniacza na ul. Świebodzkiej przy remizie OSP Stanowice oraz znaku ostrzegawczego o wyjeżdżających do akcji pojazdach OSP – mówił radny Piotr Szmidt, uzasadniając to kwestią bezpieczeństwa, gdyż samochody wyjeżdżają z remizy z dużą prędkością. Radny Tadeusz Zarzycki złożył wniosek o wprowadzenie procedury budowy cmentarza komunalnego w Goczałkowie, gdyż na obecnym już za 2 lata może nie być miejsca. Radni zgłosili tez wnioski dotyczące np. zamontowania iluminacji świetlnych, ledowych bądź solarnych, na krzyżu umieszczonym na Górze Krzyżowej czy stworzenia i wykonania projektu trasy turystycznej w Strzegomiu.