ZUS zaprasza na dni otwarte

937

Już dzisiaj wałbrzyski Odział ZUS organizuje Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych. Zainteresowani mogą liczyć na poradnictwo m.in. w zakresie świadczeń, orzecznictwa lekarskiego i rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Dodatkowo będzie można skorzystać z porad ekspertów m.in. z NFZ, PCPR, MOPS oraz PUP oraz założyć bezpłatne konto na PUE.

– Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie wiedzy o prawach osób niepełnosprawnych oraz udostępnienie zainteresowanym kompleksowej informacji w obszarze zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi oraz możliwościami aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Wałbrzyski Oddział – wraz z podległymi mu inspektoratami i biurami terenowymi – zaprosił do udziału w ,,Dniu Otwartym…” ekspertów m.in. z Powiatowego Urzędu Pracy, którzy będą dodatkowo udzielali porad w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Ponadto zainteresowani tematem mogą liczyć na specjalistów z Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności czy też Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Poradnictwu będę towarzyszyć wystawy prac artystycznych osób niepełnosprawnych – informuje rzecznik prasowy wałbrzyskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Monika Bisek-Grąz. Dodatkowo podczas ,,Dnia Otwartego…” będzie można założyć bezpłatne konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE), dzięki któremu osoba ubezpieczona może zobaczyć, czy płatnik składek zgłosił ją oraz członków rodziny do ubezpieczeń, sprawdzić stan swojego konta w ZUS lub obliczyć prognozowaną wysokość emerytury. Osoba pobierająca świadczenia z ZUS może sprawdzić szczegółowe informacje o otrzymywanych świadczeniach, zarezerwować wizytę w ZUS oraz sprawdzić swoje zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA. W Polsce już ponad milion osób skorzystało z możliwości założenia bezpłatnego profilu.

Harmonogram dyżurów:

Wałbrzych, g. 9.00-14.00

Przed budynkiem ZUS przy pl. Grunwaldzkim dyżur będą pełnić eksperci z ZUS, którzy doradzą w zakresie świadczeń, orzecznictwa lekarskiego i rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji wypadkowej. Ponadto zainteresowane osoby będą mogły skorzystać także z porad ekspertów z: PUP (g. 9.30-11.00, doradztwo w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych), NFZ (g. 10.30-12.00, informacje nt. praw pacjenta niepełnosprawnego, zasad dofinansowania sprzętu medycznego), Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (g. 10.30-12.00, informacje nt. zasad wydawania orzeczeń o niepełnosprawności), MOPS i PCPR (g. 11.30-13.00, m.in. pełna informacja nt. korzystania ze środków PFRON) oraz z doradztwa Pełnomocnika Prezydenta Miasta Wałbrzycha ds. Osób Niepełnosprawnych (g. 12.30-14.00, m.in. prawa osób niepełnosprawnych). Dodatkowo 21 maja przewiduje się dyżur ekspertów ZUS w Uzdrowisku w Szczawnie-Zdroju.

Świdnica, godz. 9.00-14.00

Doradztwo w Inspektoracie przy ul. Saperów 29 w zakresie zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi osób niepełnosprawnych. W godz. 10.00-12.00 planowana jest wizyta uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych. Ponadto eksperci z Inspektoratu będą udzielać informacji nt. „Niepełnosprawny – pełnosprawny na rynku pracy” w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.