Wesprą w założeniu i rozwoju działalności

711

Chcesz założyć bądź rozwinąć działalność na Dolnym Śląsku? Zgłoś się do Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG, Funduszu Regionu Wałbrzyskiego oraz Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, a ich przedstawiciele z pewnością pomogą.

System pracy punktów informacyjnych polega na trafieniu do wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dotacji z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej i oczywiście na jej rozwój. Nie jest to zamknięty wachlarz usług, bo w najbliższym czasie zorganizujemy spotkanie dla jednostek samorządu terytorialnego. Pokażemy, w jakich elementach mogłyby starać się o środki na realizację projektów. Mamy też mobilne punkty informacyjne, dzięki którym spotykamy się z mieszkańcami Świdnicy i Ząbkowic Śląskich. Wychodzimy do ludzi, czego dowodem jest również dzisiejsze spotkanie – mówiła Ilona Kwiecińska, specjalista funduszy europejskich w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Wałbrzychu.

Podczas spotkania zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu 24 lutego spotkali się przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG, Funduszu Regionu Wałbrzyskiego i Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, by poinformować zainteresowanych o tym, skąd pozyskać środki oraz jakie są formy wsparcia w bieżącej perspektywie. Spotkanie służyło również pokazaniu możliwości, jakie stwarzają fundusze europejskie w kontekście rozwoju działalności gospodarczej. – Budżet unijny na lata 2014-2020 to ponad 996 miliardów euro, z czego alokacja polityki spójności w budżecie unijnym to kwota w postaci 325 miliardów euro. Dla Polski na politykę spójności przeznaczone są 82 miliardy euro. Ma to na celu zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów Unii Europejskiej, a my chcemy w tym pomóc – dodała Ilona Kwiecińska.

W ramach funduszy europejskich na lata 2014-2020 funkcjonują programy, dzięki którym przedsiębiorcy mogą pozyskać dotacje. – To na przykład Program Operacyjny Inteligentny Rozwój wpływający na innowacyjność kraju, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, który sfinansuje infrastrukturę, drogi i koleje, efektywne wykorzystanie energii, ochronę środowiska i dziedzictwa kulturowego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój czy też Polska Cyfrowa. Do tego dochodzi Polska Wschodnia, Pomoc Techniczna, Regionalne Programy Operacyjne i Europejska Współpraca Terytorialna – tłumaczył specjalista funduszy europejskich. – Wśród możliwości pozyskania środków na otwarcie działalności gospodarczej znajduje się Fundusz pożyczkowy EFS, Inicjatywa Jeremie, Pierwszy biznes-wsparcie w starcie oraz Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Na wszelkie pytania związane z chęcią rozpoczęcia działalności, jak i jej rozwoju odpowiedzą specjaliści w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Wałbrzychu oraz przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG i Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

[pp_gallery gallery_id=”47946″ width=”200″ height=”200″]