Wałbrzyscy strażacy odznaczeni

907

I. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył bryg. Krzysztofa Szyszkę Brązowym Krzyżem Zasługi.

II. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył:

Medalem Brązowym „Za Długoletnią Służbę” bryg. Pawła Kalińskiego,

III Minister Spraw Wewnętrznych nadał:

Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” Panom:

– kpt. w st. spocz. Lechowi Palewskiemu

– st. kpt. Przemysławowi Szpanierowi,

– asp. Rafałowi Babiarzowi,

– asp. Krzysztofowi Prokopowi

Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymują:

– bryg. Piotr Miłosz

– bryg. Andrzej Tęcza

– bryg. Robert Bagniuk,

– st. kpt. Michał Kozioł,

– asp. Dariusz Kolesiński,

– asp. Marcin Sieradzki,

– ogn. Robert Zaranek,

– mł. ogn. Krzysztof Siarkiewicz,

– mł. ogn. Paweł Heral,

– mł. ogn. Piotr Gniłka,

– mł. ogn. Jacek Babula,

– st. sekc. Damian Babiarz

– st. ogn. w st. spocz. Adam Styrbicki

IV. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej

Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowany został Pan:

dh Jan Klimczak

Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został Pan:

st. bryg. w st. spocz. Grzegorz Kułak

V. Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej:

Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowani zostali:

bryg. Krzysztof Szyszka

st. sekc. Tomasz Pryczek

Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

1. dh Bogusław Jaroszewski

Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” wyróżnieni zostali:

kpt. Tomasz Kwiatkowski

st. kpt. Przemysław Szpanier,

mł. asp. Anita Minkiewicz-Kończak

mł. ogn. Krzysztof Jankowski

dh Tomasz Szczepański

VI. W uznaniu za działalność i wsparcie na rzecz Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej, odznaką „Za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej” odznaczeni zostali:

asp. sztab. w st. spocz. Sławomir Chruściewicz

st. ogn. w st. spocz. Marcin Zajączkowski

VII. Miło mi Państwa poinformować, iż Minister Spraw Wewnętrznych

i Administracji Mariusz Błaszczak awansował

– do stopnia BRYGADIERA

mł. bryg. Pawła Kalińskiego

mł. bryg. Piotra Miłosza,

mł. bryg. Andrzeja Tęczę

Uroczyste wręczenie nominacji oficerskich odbyło się w dniu 04 maja 2017r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Warszawie (mł.bryg. Paweł Kaliński) oraz podczas akademii w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w dniu 13. Maja 2017r.

VIII. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak awansował:

– do stopnia starszego kapitana

1. kpt. Michała Kozioła

– do stopnia kapitana

1. mł. kpt. Tomasza Kwiatkowskiego

IX Rozkazem personalnym numer 7/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej awansował:

– do stopnia aspiranta:

mł. asp. Patryka Gajowego,

mł. asp. Dariusza Kolesińskiego,

Uroczyste wręczenie nominacji aspiranckich odbyło się w dniu 04 maja 2017r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Warszawie

X Rozkazem personalnym numer 2/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej awansował:

– do stopnia aspiranta sztabowego:

1. st. asp. Łukasza Zajączkowskiego,

– do stopnia aspiranta:

1. mł. asp. Marcina Sieradzkiego,

2. mł. asp. Pawła Koropczuka,

3. mł. asp. Adama Porębę,

4. mł. asp. Daniela Malinowskiego,

5. mł. asp. Krzysztofa Prokopa,

6. mł. asp. Rafała Babiarza,

XI Rozkazem Personalnym WK.123.11.1.2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nadał wyższe stopnie służbowe następującym strażakom:

STOPIEŃ MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA OTRZYMALI:

st. sekc. Paweł Markiewicz

st. sekc. Paweł Krawczyk

st. sekc. Kamil Kroczyński

st. sekc. Przemysław Gad

STOPIEŃ STARSZEGO SEKCYJNEGO OTRZYMALI:

sekc. Dominik Adamczyk

sekc. Łukasz Bodziony

sekc. Przemysław Jadczak

Uroczyste wręczenie nominacji nastąpiło w dniu 13 maja podczas akademii
w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

XII Rozkazem Personalnym WK.123.11.1.2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nadał wyższe stopnie służbowe następującym strażakom:

STOPIEŃ OGNIOMISTRZA OTRZYMALI:

mł. ogn. Marek Ślęk

2. mł. ogn. Przemysław Staśkiewicz

STOPIEŃ MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA OTRZYMALI:

1. st. sekc. Marek Binkowski

2. st. sekc. Dawid Chuchra

3. st. sekc. Krzysztof Jankowski

4. st. sekc. Krzysztof Kaczanowski

5. st. sekc. Szczepan Kocjan

6. st. sekc. Piotr Łyskawa,

7. st. sekc. Krzysztof Siarkiewicz

8. st. sekc. Paweł Zimnowodzki

XIII. Rozkazem Personalnym WK.123.11.1.2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nadał wyższe stopnie służbowe następującym strażakom:

STOPIEŃ STARSZEGO SEKCYJNEGO OTRZYMALI:

sekc. Małgorzata Dworak-Chycińska

sekc. Damian Babiarz

sekc. Łukasz Buczek

sekc. Grzegorz Jagodziński

sekc. Marcin Korus

sekc. Kamil Leszczyński ,

sekc. Adam Michałkiewicz

sekc. Mariusz Pierzynka,

sekc. Marcin Tobiasz

sekc. Patryk Wolak.

STOPIEŃ SEKCYJNEGO OTRZYMALI:

1. st. str. Michał Michalski

2. st. str. Piotr Pasieka

XIV. Rozkazem Personalnym Nr 1/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu stopień STARSZEGO STRAŻAKA otrzymali :

– str. Marcin Mirek,

– str. Piotr Wiktorowski.