Wakacyjna nauka i zabawa

325

Dla uczestników zajęć wakacyjnych w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu pracownicy Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych zorganizowali warsztaty edukacyjne. Zajęcia  teoretyczno-praktyczne obejmowały pozyskanie wiedzy dotyczącej popielicowatych oraz składanie budek lęgowych dla popielic i orzesznic. Natomiast edukacyjne zajęcia terenowe miały miejsce w Książańskim Parku Krajobrazowym. I zakończone były pieczeniem kiełbasek.

Ponownie zorganizowane zostały warsztaty w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu. Tym razem dzieci wykonywały mydełka z gliceryny oraz papierowe niedźwiadki z odpadów makulaturowych. Dla kolejnej grupy dzieci powtórzone zostały również edukacyjne warsztaty „majsterkowo” w Castoramie.

Wizyta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej umożliwiła zapoznanie się ze różnorodnymi pojazdami oraz sprzętem do gaszenia pożarów. Ponadto zademonstrowane zostały wozy i sprzęt Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego przeznaczony do różnych akcji nie związanych z gaszeniem pożarów. Jednak największą atrakcją było samodzielne polewanie wodą z sikawki strażackiej.