W myśl strategii „Zdrowie dla wszystkich w XXI wieku”

509

Nowotworowi szyjki macicy można łatwo zapobiec. Jak? Poprzez szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV, a także prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej promowanej wśród dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych. W związku z tym prezydent Wałbrzycha ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego 2015.

Konkurs jest kierowany do wszystkich potencjalnych podmiotów, zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, które są w stanie zagwarantować przeprowadzenie programu profilaktycznego przeciwko infekcji wirusowej, która w powszechnie akceptowanych badaniach naukowych ma ścisły związek z zapadalnością na raka szyjki macicy w wieku dorosłym – mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

Profilaktyka w służbie zdrowia jest tańsza niż leczenie. To pierwszy powód utworzenia programu. Drugi ma charakter etyczno-medyczny. – Nie chcemy, aby społeczeństwo na terenie naszego miasta, regionu, Polski i na całym świecie chorowało, szczególnie zapadało na choroby, które mogą być śmiertelne. W tym przypadku działania polegają na tym, że stosowane szczepionki chronią organizm przed wystąpieniem raka szyjki macicy – tłumaczy Roman Szełemej. – Szczepionka ze swojej istoty jest działaniem budującym odporność organizmu. Przy tej okazji, tym bardziej jako lekarz muszę nadmienić o niewyobrażalnym chaosie informacyjnym dotyczącym roli szczepień. Nieuprawione i oparte na plotkach, szerzone w dobie nieograniczonego przepływu informacje wywołały efekt taki, że po kilkudziesięciu latach mamy problem odry jako choroby zakaźnej będącej wynikiem braku realizowania szczepień, tak ważnych u dzieci. Takie informacje przynoszą szkodę samym podmiotom, ale i wywierają negatywny wpływ na stan zdrowotny całych populacji.

Poddanie się szczepieniom przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV ma charakter dobrowolny. Przystąpić do nich może około 411 dziewcząt z rocznika 2003, zameldowanych na terenie Wałbrzycha. – Liczba dziewcząt, które zostaną zaszczepione będzie pochodną zainteresowania. W przypadku niektórych programów profilaktycznych w Polsce środki, jakie przeznacza państwo nie są wykorzystywane, na przykład na badania cytologiczne, mammograficzne czy kolonoskopowe. Jeśli jednak okaże się, że w programie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV będzie więcej chętnych niż środków chętnie przeznaczymy większą sumę – dodaje prezydent Wałbrzycha.

Program ma charakter roczny. Wysokość środków przeznaczonych na jego realizację wynosi obecnie ponad 180 tysięcy złotych. Rozpoczęcie jego realizacji nastąpi nie później niż 1 kwietnia i potrwa do końca roku. Odbiorcami edukacji zdrowotnej będą 12-letnie dziewczęta i chłopcy oraz rodzice, opiekunowie i nauczyciele uczestniczący w prelekcjach.

Foto: użyczone