Tama w Lubachowie – powstała, by chronić przed powodzią (WIDEO)

2004

Powstała w latach 1911-1914 na Jeziorze Bystrzyckim, aby przeciwdziałać skutkom powodzi w tym rejonie. Na terenach zalanych poniżej tamy powstało malowniczo wkomponowane w dolinę jezioro zwane Bystrzyckim lub Lubachowskim.

Tama zbudowana została z gnejsowych bloków kamiennych. Wysokość tamy to 44 metry, a długość 230,5 metra. Tama u podstawy ma 29 m szerokości , a górą 3,5 metra. Wysokość zwierciadła wody w jeziorze to 350 m n.p.m. Brzegi są wysokie, częściowo zalesione. Jezioro jest wykorzystywane do zaopatrywania w wodę zakładów przemysłowych i do ochrony przeciwpowodziowej.

Poniżej tamy (ok. 1 km) w Bystrzycy Górnej zbudowano Hydroelektrownię, która do dziś wytwarza prąd (jej moc to ok. 1,2MW).