Przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z wizytą w Wałbrzychu

497

Zagadnienie, jakim jest nieodpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie zostało podjęte i poddane dyskusji w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu. Rafał Bielski, przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zaprezentował radnym Rady Powiatu Wałbrzyskiego model projektu, przy którym współpracują również organizacje pozarządowe.

Osobie znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej powinna zostać udzielona pomoc. A co jeśli nie stać ją na poradę prawną bądź obywatelską? Receptą na ten problem stać się może opracowywany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz organizacje pozarządowe przy współpracy z radnymi na szczeblu samorządowym model nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Jego celem jest ujednolicenie systemu porad dla całego kraju oraz pozwolenie obywatelowi odnaleźć się w gąszczu niezrozumiałych dla niego przepisów. A jak się okazuje zapotrzebowanie jest ogromne. – W Polsce zapotrzebowanie jest duże. Poradnictwem prawnym i obywatelskim zajmują się rozproszone i nie zawsze stabilne finansowo organizacje pozarządowe. Wymaga to zmiany, stąd pomysł na opracowywanie modelu nieodpłatnego i powszechnego poradnictwa – mówił podczas spotkania w Starostwie Powiatowym, które odbyło się 30 stycznia Rafał Bielski, przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło finansowania pochodzić będzie ze środków publicznych. – Budżet państwa plus budżet na szczeblu samorządowym, to wszystko jest jeszcze dopracowywane. Idea też jest taka, żeby do opracowywanego obecnie systemu włączyć podmioty, które już istnieją. Pewne struktury są, chociażby organizacje pozarządowe czy instytucje publiczne, które zajmują się poradnictwem prawnym i obywatelskim, na tym można się oprzeć, a tam gdzie brak tego typu instytucji takowe wprowadzić i ujednolicić – dodał Rafał Bielski.

Prace nad systemem trwają. Po szeregu konsultacji jednolity model zacznie funkcjonować w całej Polsce. Przypomnijmy, że na terenie powiatu wałbrzyskiego działają już podmioty udzielające bezpłatnych porad prawnych. Będzie to dla nich szansa na równe traktowanie oraz ciągłe źródło finansowania.

[pp_gallery gallery_id=”46047″ width=”200″ height=”200″]