Prokurator podsumowała 2014 rok

911

Podczas VI Sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego jednym z zaproszonych gości była Bożena Jażdżyk, prokurator rejonowy. Przekazała zebranym w sali obrad radnym wyniki pracy Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu.

Pracę w 2015 roku Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu rozpoczęła o jeden etat mniej niż w roku ubiegłym, czyli zatrudnione są obecnie 23 osoby. – Rok 2014 był ciężki pod względem ilości spraw, które do nas wpłynęły. Wprawdzie było ich o tysiąc mniej i wydawać by się mogło, że to istotny spadek wpływów spraw. Wiąże się on ze spadkiem spraw dotyczących uchylania się od płacenia alimentów. W 2013 roku wpłynęło do nas 586 spraw z tym związanych, w 2014 – 270. Ponadto odnotowaliśmy spadek kradzieży, 652 sprawy wpłynęły w 2013 roku, w 2014 o połowę mniej. Jest to związane między innymi ze zmianą przepisów, zwiększyła się bowiem kwota, od jakiej kradzież traktowana jest jako przestępstwo. Automatycznie sprawy nie są rejestrowane w prokuraturze jako przestępstwa, tylko wykroczenia. Jazda na rowerze pod wpływem alkoholu również przestała być traktowana jako przestępstwo – mówiła Bożena Jażdżyk, prokurator rejonowy.

Na tym samym poziomie co w 2013 roku kształtują się sprawy związane z wyłudzeniami kredytów, rozbojami z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz gwałty i molestowania seksualne. Zmniejszyła się ilość wykroczeń związanych z niedopełnieniem obowiązku lub przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. – Spadek jest bardzo wskazany, jeśli chodzi o ten typ spraw – skomentowała prokurator.

W 2014 Prokuratura Rejonowa rozwiązała 5 tysięcy 492 sprawy. Tych, które zostały skierowane do sądu z aktem oskarżenia było o 384 mniej. – Wnieśliśmy tysiąc 950 aktów oskarżenia, z czego 927 było wniesionych z wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, co znacznie przyspiesza proces – dodała Bożena Jażdżyk.

W ubiegłym roku nie odbyły się sprawy w trybie przyspieszonym. Tamten rok to natomiast więcej poręczeń majątkowych. – Płacenie kwoty w wysokości 5 tysięcy złotych jest czasami bardziej skuteczne niż stawiennictwo na policji i meldowanie się 2 razy w tygodniu – tłumaczy prokurator.

Z udziałem prokuratorów osądzono 2 tysiące 684 osoby, czyli nieco mniej niż w 2013 roku, bo było ich 2 tysiące 751. W 2014 roku skazano 2 tysiące 400 osób, w 2013 – 2 tysiące 300. Zmniejszyła się ilość osoób uniewinnionych, w 2013 roku uniewinniono 82 osoby, w 2014 – 39. Są to sprawy na bieżąco analizowane i kontrolowane.