Prezydent rozliczył podjęte pomiędzy sesjami działania

513

Każda sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęta jest sprawozdaniem prezydenta z podjętych i prowadzonych działań. I tym razem pomiędzy sesjami Roman Szełemej miał bardzo napięty grafik spotkań i wydarzeń, w których wziął udział.

Prezydent Wałbrzycha podjął sprawozdanie od informacji na temat delegacji w Chinach. – Od 24 do 31 stycznia odbyła się rewizyta w związku z wizytą przedstawicieli chińskich w ubiegłym roku. Związana była z realizacją programu finansowanego i organizowanego przez Komisję Europejską, polegającego na wspieraniu i organizowaniu bezpośredniej współpracy gospodarczej i społecznej pomiędzy regionami w Chinach a krajami Unii Europejskiej. Wytypowane zostało do tej współpracy województwo dolnośląskie. W trakcie wizyty odwiedziliśmy główne ośrodki gospodarcze Wschodnich Chin, wizytując zakłady pracy, jednostki administracji lokalnej oraz przedstawicieli władz centralnych w poszczególnych prowincjach. Nawiązaliśmy interesujące i obiecujące kontakty. Zwieńczeniem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy między dzielnicą miasta Tiencin a Wałbrzychem. Mam nadzieję, że zaowocuje ono wzmożonymi kontaktami biznesowymi oraz turystycznymi – mówił Roman Szełemej.

4 lutego prezydent powołał zespół „Zielona Energia w Wałbrzychu”, w skład którego wchodzi 14 osób, którego przewodniczącym został Jerzy Ignaszak, wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zadaniem zespołu jest przygotowanie założeń energetycznej samowystarczalności miasta w oparciu o źródła energii odnawialnej z wykorzystaniem byłych obiektów kopalnianych do wytwarzania i magazynowania energii.

Prezydent również wziął udział w konferencji „Mądrzej, czyli jak uczyć i szkolić dla gospodarki” w Bolesławcu, która odbyła się 9 lutego. – Podczas spotkania został powołany Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU”. Przedstawiciele 56 partnerów podpisali list intencyjny, przyznano wyróżnienia dla przedsiębiorców, szkół oraz uczniów z Dolnego Śląska. Cały zamysł polega na tym, żeby z pomocą środków Ministerstwa Edukacji i stref ekonomicznych z Dolnego Śląska stworzyć system wspierania szkolnictwa zawodowego w bliskim porozumieniu z przyszłymi pracodawcami – dodaje Roman Szełemej.

Wałbrzych ponownie odwiedziła Małgorzata Omilanowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obejrzała skutki pożaru Zamku Książ oraz zapoznała się z aktualnym stanem prac w Starej Kopalni. – Razem z pracownikami pani minister była na dachu Zamku Książ. Przedstawiliśmy kulisy tego wydarzenia oraz jego skutki i koszty. W czasie tej wizyty pani minister gościła także Palmiarnię oraz okolice Kościoła pw. św. Aniołów Stróżów. Spotkanie było owocne, ponieważ przy wspólnych staraniach z proboszczem parafia otrzymała dofinansowanie w kwocie 250 tysięcy złotych, pozwalające na 1/3 pokrycia kosztów remontu. W Starej Kopalni przedstawiliśmy wszystkie zagadnienia oraz ogromny ciężar, jaki przyszło miastu nosić, jeśli chodzi o zakończenie inwestycji. Prosiliśmy o życzliwe rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie kolejnego etapu ścieżki dydaktycznej – prezydent Wałbrzycha mówił o inwestycjach, które wymagają szczególnej opieki finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spotkania, które odbył prezydent dotyczyły także Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego Aglomeracji Wałbrzyskiej. – Z grantu ministerialnego, który wynosi około 800 tysięcy złotych firma zewnętrzna przygotowała niezwykle obszerny dokument Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego. Wskazuje naszej aglomeracji, w jakim kierunku transport aglomeracji powinien się rozwijać. Ponad tysiąc stron jest wciąż konsultowane w gminach. Już teraz wiemy, że rozwój centrum przesiadkowego będzie dla nas kluczowy. To samo dotyczy odbudowy stacji Wałbrzych Szczawienko. Przejęliśmy tę stację nieodpłatnie od PKP – podkreślał ważność transportu publicznego w Aglomeracji Wałbrzyskiej Roman Szełemej.

Prezydent nie pominął kwestii remontu WOKu na Piaskowej Górze, OSIRu czy wałbrzyskich dróg. – Wspólnie w ciągu ostatnich dwóch lat zrobiliśmy cywilizacyjny postęp – podziękował radnym Roman Szełemej.

[pp_gallery gallery_id=”47457″ width=”200″ height=”200″]