Poszerzaj wiedzę w Akademickiej Szkole Policealnej

684

Wybór szkoły policealnej zależy od ścieżki kariery i tego, co planujemy robić w życiu. Dzisiaj szkoły policealne dają szansę podniesienia swoich kwalifikacji i tym samym wyróżnienia się na rynku pracy lub uzupełnienia wykształcenia osobom, które już pracują w zawodzie. Coraz częściej zdarza się także, że młodzi ludzie łączą naukę na uczelni z nauką w szkole policealnej, aby dysponować dodatkowymi umiejętnościami na wymagającym rynku pracy.

Bardzo często zdarza się, że ludzie kształcą się w kilku kierunkach. Na rynku pracy niczego nie można być pewnym, dlatego też wielu studentów zastanawia się nad tym, czy nie zrobić drugiego kierunku studiów lub pójść do szkoły policealnej. Zapewni im to więcej możliwości po studiach. To także dobry sposób dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na rozpoczęcie drugiego kierunku studiów ze względu na dużą liczbę zajęć, a zależy im na zdobyciu nowego zawodu. To idealne rozwiązanie dla osób, które nie zdały matury i nie chcą stracić roku. Zajęcia teoretyczne uzupełniane są praktyką, dzięki czemu słuchacz przygotowany jest do podjęcia pracy w swojej profesji.

Akademicka Szkoła Policealna przy PWSZ AS w Wałbrzychu jest szkołą publiczną, przeznaczoną dla absolwentów szkół średnich (matura nie jest wymagana). Nauka w Akademickiej Szkole Policealnej przy PWSZ AS w Wałbrzychu jest bezpłatna. Organem prowadzącym Szkołę jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Szkoła funkcjonuje w oparciu o decyzję Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz pozytywną opinię Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, co oznacza, że spełnia wymogi określone przepisami prawa, w tym:

zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
przeprowadza rekrutację w oparciu o zasady powszechnej dostępności;
dysponuje infrastrukturą dydaktyczną niezbędną w procesie realizacji celów kształcenia;
zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
Kształcenie w Akademickiej Szkole Policealnej przy PWSZ AS w Wałbrzychu realizowane jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej w zawodach. Nauka w Akademickiej Szkole Policealnej przy PWSZ AS w Wałbrzychu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

W roku szkolnym 2017/2018 oferujemy kształcenie na kierunkach:

Higienistka stomatologiczna (tryb dzienny); czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry);
Opiekun medyczny (tryb dzienny i zaoczny); czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry).
Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą, w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie, na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty. Głównie wykonuje: wstępne badania diagnostyczne, higienizację pacjentów w różnym wieku, dobiera środki do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej, a także wykonuje zabiegi m.in. takie jak: piaskowanie, polerowanie, lakierowanie i lakowanie uzębienia. Absolwent po ukończeniu kierunku: Higienistka stomatologiczna nabędzie umiejętności w zakresie:

przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji sprzętu,
organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii,
wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego,
wykonywania wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty.
Po ukończeniu kierunku absolwent może podjąć pracę w gabinetach stomatologicznych, firmach zajmujących się dystrybucją asortymentu stomatologicznego, hurtowniach stomatologicznych.

W trakcie nauki słuchacze przygotowywani są do egzaminu organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z kwalifikacji:  prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu dentystycznego w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia.

Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku; pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych; aktywizuje osobę chorą i niesamodzielną do zwiększania samodzielności życiowej; zapewnia osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne; zapewnia osobie chorej i niesamodzielnej higieniczne warunki otoczenia. Ponadto współdziała z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym; asystuje pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich; użytkuje urządzenia, przybory oraz narzędzia do wykonywania zabiegów higienicznych; konserwuje przybory i narzędzia stosowane podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich.

Możliwości zatrudnienia opiekuna medycznego to: szpitale – oddziały szpitalne; zakłady opiekuńczo-lecznicze; ośrodki i domy pomocy społecznej; niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej; indywidualna opieka w domu pacjenta; środowiskowe domy pomocy; fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Zapewniamy:

praktyczne i solidne przygotowanie do uzyskania uprawnień państwowych do wykonywania wybranego zawodu;
dobry zawód w krótkim czasie – kształcenie trwa od 1 roku do 2,5 lat w zależności od wybranego kierunku;
zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę praktyków nauczycieli akademickich;
nowoczesne pracownie wyposażone w specjalistyczny sprzęt;
komfortowe warunki kształcenia (małe grupy, zajęcia w jednym miejscu, dogodne plany zajęć).