Obrady nie należały do łatwych

793

Sesja Rady Miasta Wałbrzycha była wyczerpująca, bowiem poza podjęciem decyzji o likwidacji dwóch szkół, Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Józefa Wybickiego w Wałbrzychu przy ulicy Piotra Skargi 49 oraz Zespołu Szkół Techniczno-Budowlanych w Wałbrzychu przy ulicy Przywodnej 1 radni obradowali na tematy związane z pracami konserwatorskimi przy zabytkowych budynkach.

Jak się okazuje za publiczne pieniądze zostaną odrestaurowane nie tylko budynki należące do miasta, ale i do prywatnego inwestora. Prace dotyczą budynku przy ulicy Moniuszki 43 w Wałbrzychu, czyli willi księżnej Daisy. Dotację w kwocie prawie pół miliona złotych otrzyma Active Ravel Sp. z o.o., co budzi wątpliwości wielu radnych. – Uchwała Rady Miejskiej reguluje kto i na jakich zasadach może dostać dofinansowanie na prace przy zabytkach. Zasady, według których przyznawane są środki uchwalone zostały w 2005 roku, korygowane zresztą w maju ubiegłego roku. Podmiot złożył wniosek jak wszyscy, przeszedł weryfikację, spełnia wymogi ustawowe i uchwały Rady Miejskiej, stąd rekomendacja komisji, żeby te środki przyznać – tłumaczył Robert Szymala, urbanista miejski. – Budynek jest własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, wydzierżawiony jest na 25 lat przez Active Ravel Sp. z o.o., co zgodnie z przepisami związanymi z opieką nad zabytkami umożliwia pozyskanie środków na ten cel. Wartość dotacji to 458 tysięcy 354 złote, co stanowi 82% udziałów w kosztach inwestycji. Spółka z własnych środków przeznaczy 100 tysięcy złotych.

Inwestycja budzi niepewność radnych, w tym Alicję Rosiak. – Obiekt, który jak zrozumiałam na komisji, nie będzie ogólnodostępny, tylko dostosowany pod działalność gospodarczą. Jaka jest zatem celowość przekazania środków przez gminę Wałbrzych, a jest to prawie pół miliona, na zasilanie prywatnego przedsiębiorcy, który będzie prowadził w tym miejscu działalność komercyjną? – radna wahała się, co do słuszności przekazania tak sporej sumy na prace konserwatorskie willi księżnej Daisy. – Przedsiębiorca wyremontuje obiekt za pieniądze miasta, a będzie zarabiał na własny rachunek? Co będzie miał z tego przeciętny wałbrzyszanin?

Willa księżnej Daisy dzierżawiona jest przez Active Ravel Sp. z o.o. Warunkiem podpisania umowy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową na 25 lat dzierżawy jest realizacja funkcji hotelowo-gastronomicznej. – Jest to zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego. Obiekt będzie spełniał funkcję hotelowo-gastronomiczną, co ewidentnie wskazuje, że będzie dostępny publicznie. Nigdzie nie jest zapisane, że podmiot prowadzący działalność komercyjną nie może ubiegać się o dotację na prace konserwatorskie zabytków. Trzeba wspierać i chronić dysponenta zabytków – skomentował Robert Szymala.

Dotacje na prace konserwatorskie dotyczą także zabytkowej kamienicy „Pod Trzema Różami” przy ulicy Rynek 22, zabytkowego budynku mieszkalnego przy ulicy Limanowskiego 7, przy ulicy Sienkiewicza 1 i 1A, przy ulicy Rynek 3, przy ulicy Wysockiego 2 i Parafii Ewangelicko – Augsburskiej.

Ponadto podczas sesji uroczyście wręczono tytuł „Zasłużonego dla Miasta Wałbrzycha” pani Leokadii Słopieckiej. – Dziękuję za tak zaszczytne wyróżnienie, jakie mnie spotkało. Po wielu ciężkich chwilach, jakie spędziłam w obozie nareszcie doczekałam się wolnej Polski. W tej chwili opiekuję się czterdziestoma podopiecznymi, którzy przeżyli gehennę obozową – wzruszyła się Leokadia Słopiecka.

Nie zabrakło także podsumowania prezydenta na temat podjętych i prowadzonych działań przez ostatni miesiąc.

[pp_gallery gallery_id=”44857″ width=”200″ height=”200″]