Nowe możliwości wałbrzyskiej komunikacji miejskiej

1252

1 czerwca nadchodzi wielkimi krokami. Wraz z tą datą czekają nas zmiany w taryfie biletowej, a ponadto za darmo komunikacją miejską jeździć będą mogli Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia oraz w nagłym wypadku będzie można przewieźć swój rower.

19 marca radni Rady Miejskiej podpisali się pod uchwałą w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych. Wraz z nią wałbrzyszan poruszających się komunikacją miejską czekają zmiany. – Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej od 1 czerwca wchodzi w życie nowa taryfa biletowa. Będzie ona uproszczona, jeśli chodzi o bilety okresowe, natomiast nowością będzie wprowadzenie biletu jednorazowego z funkcją czasową. Będzie to bilet 60-minutowy, charakteryzujący się tym, że oprócz obowiązywania jako bilet jednorazowy na całej trasie przejazdu pomimo tego, że może trwać dłużej niż godzinę, jeżeli będzie realizowany w jednym autobusie, natomiast funkcja czasowa będzie umożliwiała skorzystanie w okresie pierwszych 10 minut nie tylko z jednego środka transportowego autobusu, ale będzie możliwość przesiadki i kontynuowania podróży innym autobusem w określonym czasie 60 minut – mówi Andrzej Welc, kierownik Działu Komunikacji Zbiorowej ZDKiUM.

Taryfa biletów okresowych na okaziciela będzie w znaczny sposób uproszczona, umożliwiając szerszą możliwość korzystania z komunikacji miejskiej. – Dotychczasowe bilety okresowe na jedną bądź dwie linie zostają wycofane. Oferujemy pasażerom bilet okresowy na wszystkie linie. W obecnym układzie bilety będą zróżnicowane, jeśli chodzi o okres. Wprowadzamy bilet okresowy 30-dniowy obowiązujący we wszystkie dni łącznie z sobotami i niedzielami w cenie 90 złotych. Będzie to bilet tańszy niż obecnie funkcjonujący o 3 złote. Alternatywnie wprowadzamy bilet 30-dniowy ważny w dni robocze z wyłączeniem sobót i niedziel, dedykowany dla dzieci i młodzieży, jak i osób dojeżdżających do pracy. Jego koszt to 76 złotych. Analogicznie do owych cen bilet ulgowy stanowić będzie połowę tej wartości – tłumaczy Andrzej Welc.

Wprowadzony będzie także bilet wakacyjny na okaziciela, obowiązujący od 1 lipca do 31 sierpnia ważny we wszystkie dni w cenie 130 złotych, jeśli chodzi o bilet normalny i 65 złotych – bilet ulgowy. – To dla osób, które w okresie wakacji pozostają w Wałbrzychu i korzystają z komunikacji miejskiej na co dzień. Jest to korzystna propozycja – dodaje kierownik Działu Komunikacji Zbiorowej ZDKiUM.

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta zdecydował się również umożliwić pasażerom przewóz rowerów. – Nie oznacza to jednak, że będzie je można przewozić zawsze bez względu na okoliczności. Sugerujemy więc naszym pasażerom, żeby przed podjęciem próby przewozu roweru w środkach komunikacji miejskiej upewnili się, że w środku jest miejsce wolne. Wiemy, że rower nie może utrudniać podróży innym pasażerom czy ubrudzić i uszkodzić pojazdu – wyjaśnia Andrzej Welc. Za przewóz roweru obowiązywać będzie cena biletu jednorazowego czasowego 60-minutowego normalnego, czyli 2 złote i 80 groszy.

Zmiana taryfy i umożliwienie pasażerom szerszego korzystania z komunikacji miejskiej jest korzystna, bowiem odbywać się będzie w tych samych bądź też niższych cenach. I tak przykładowo w dniu dzisiejszym, jeżeli pasażer planuje podróż wymagającą przesiadki płaci 4 złote i 80 groszy, posługując się dwoma biletami normalnymi w cenie 2 złotych i 40 groszy. Wprowadzając nową taryfę biletową z funkcją czasową pasażer kontynuujący jazdę kolejnym autobusem płaci tylko 2 złote i 80 groszy. W związku ze zmianą cen biletów obecne obowiązywać będą do 31 maja. 27 maja będzie ostatnim dniem, w którym będzie można nabyć bilet 5-dniowy ważny do 31 maja. Bilety okresowe na okaziciela według nowych cen obowiązujących od 1 czerwca można będzie nabywać od 25 maja.