Mo-Bruk kontrolowany

590

Od 22 lipca na terenie składowiska odpadów Mo-Bruk w Wałbrzychu rozpoczęły się kontrole Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Potrwają one do 7 sierpnia.

W terminie do 7 sierpnia Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska mają prawo kontrolować składowisko. Mogą też okres oględzin przedłużyć. Jak informuje Zdzisław Kędziora, kierownik wałbrzyskiej delegatury WIOŚ kontrole dotyczą gospodarowania odpadami, a protokół z ich przebiegu oraz odniesienie do zastanego na miejscu stanu będzie dostępny po czynnościach kontrolnych.

Foto: Robert Bogusław Nowak