II LO w Wałbrzychu złotą szkołą

1298

To już XVII ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015. Ocenie poddane zostały zarówno licea ogólnokształcące, jak i technika. Wedle wytycznych Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” tytuł „Złotej Szkoły 2015” przypadł po raz kolejny II Liceum Ogólnokształcącemu im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu.

Ranking ma charakter powszechny i obejmuje swoim zasięgiem szkoły techniczne, jak i licea. Pod uwagę brane są wyniki z matur, sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych oraz opinia uczelni wyższych o danych placówkach. – W ramach algorytmu proporcjonalnie dodaje się wyniki z matury podstawowej i rozszerzonej oraz sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych. Na bazie tego wyodrębnia się najlepsze szkoły w Polsce. Nasza placówka co roku dostaje tytuł „Złotej Szkoły”. To nobilitacja i uhonorowanie pracy młodzieży oraz nauczycieli – podkreśla Robert Wróbel, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu.

Jak podkreśla dyrektor tytuł „Złotej Szkoły” to wyróżnienie za edukację, ale i wychowywanie. – Jedno z drugim jest skorelowane bardzo mocno i nie możemy tego rozdzielać. Kształcimy i wychowujemy. W tym roku w rankingu uzyskaliśmy 94. pozycję. W kategorii olimpijskiej mamy natomiast 54. miejsce – dodaje Robert Wróbel.

II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu rozwiązuje problemy uczniów wychodząc im naprzeciw z różnorodną ofertą edukacyjną. – To bardzo istotne. Żyjemy w czasach rozbieżności, różnych potrzeb czy oczekiwań młodych ludzi. Oferta naszej szkoły jest zróżnicowana i wszechstronna. Nowością są warsztaty architektury, stworzyliśmy pracownię dla uczniów. Młodzież doskonale radzi sobie z robotyką, działając w kole naukowym – mówi dyrektor. – Na zaproszenie Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Edukacji oraz Strefy Ekonomicznej, w tym naszej WSSE „INVEST-PARKpodpisaliśmy porozumienie w celu powołania Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU”. Jesteśmy jedyną szkołą w kategorii liceum, która została do tego przedsięwzięcia zatrudniona. Działamy aktywnie, pod okiem nauczyciela młodzież potrafi zdziałać cuda. Jest pewna grupa uczniów, której pasją jest nauka, tworzenie czegoś nowego.

Na temat rankingów jest spora liczba opinii. – Przed tym nie uciekniemy. Są one stosowane na całym świecie. Ranking oczywiście to nie wszystko. Za nim musi iść wysoki poziom dydaktyczny, atmosfera czy bezpieczeństwo. Uczniowie, rodzice oraz pracownicy kuratoryjni potwierdzają pozycję szkoły – tłumaczy Robert Wróbel.

Wyróżnienie II Liceum Ogólnokształcącego na arenie ogólnopolskiej to powód do dumy dla miasta. Sam fakt znalezienia się w gronie najlepszych daje dowód wysokiego poziomu zdolnych wałbrzyszan.