Gimnazjum nr 4 przyłączą do III LO

1394

Podczas sesji Rady Miejskiej w Wałbrzychu, która odbyła się 19 lutego radni zadecydowali o połączeniu Publicznego Gimnazjum nr 4 przy ulicy 1-go Maja 105 z III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Wałbrzychu przy ulicy dra Jordana 4. W ten sposób powstanie Zespół Szkół Nr 3 im. M.Kopernika w Wałbrzychu.

Wraz z początkiem roku szkolnego 2015/2016 obie placówki przekształcą się w jedną. Pozwoli to na obniżenie kosztów administracyjnych, a uczniom szkoły gimnazjalnej da większą możliwość pogłębienia kształcenia, by dorównać starszym kolegom. – Projekt zakłada, aby zmienić siedzibę Publicznego Gimnazjum nr 4 i połączyć je wraz z III Liceum Ogólnokształcącym w Zespół Szkół Nr 3 im. M.Kopernika w Wałbrzychu. Wynika to z dwóch przesłanek. Pierwsza ma charakter dydaktyczny i wychowawczy. Polityka ministerialna zmierza do tego, aby tworzyć dłuższe i jednorodne ciągi edukacyjne. Zaznacza się tendencja, aby formułować je z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Podniesie to poziom motywacji do nauki tych młodszych uczniów, aby kontynuowali naukę w szkole ponadgimnazjalnej – tłumaczy Joanna Dobrowolska-Bielecka, kierownik Biura Edukacji i Wychowania Urzędu Miejskiego. – Druga przesłanka wynika ze względów finansowych. Zespół Szkół Nr 3 im. M.Kopernika będzie działał pod kierownictwem jednego dyrektora. Będzie też jedna wspólna administracja i obsługa. Mimo tego, Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika zachowa suwerenność i autonomię rady pedagogicznej, jak i rady rodziców każdej ze szkół.

Do Publicznego Gimnazjum nr 4 uczęszcza obecnie 114 uczniów w 5 oddziałach. III Liceum Ogólnokształcące skupia 432 uczniów w 14 oddziałach. – Liczba oddziałów stale maleje. Gimnazjum jest kameralne, ale być może liczba jego uczniów w przyszłym roku szkolnym się zwiększy ze względu na chęć ubiegania się ich po ukończeniu gimnazjum do liceum – dodaje Joanna Dobrowolska-Bielecka.

III Liceum Ogólnokształące im. M.Kopernika w Wałbrzychu posiada bardzo dobre warunki do atrakcyjnego realizowania zajęć na poszczególnych etapach edukacji. Uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 4 będą mogli w pełni korzystać z zasobów szkoły po jej przekształceniu w Zespół Szkół Nr 3 im. M.Kopernika w Wałbrzychu.

19 radnych Rady Miejskiej było za uchwałą intencyjną, 3 wstrzymało swój głos, a 2 nie zagłosowało wcale.