Fundusz sołecki na modernizację boiska

327

Grzędy są kolejną miejscowością, w której zrealizowano już fundusz sołecki na  rok 2017. Mieszkańcy Grząd zdecydowali się przeznaczyć środki funduszu na zakup i montaż aluminiowych piłkochwytów.

Jest to kolejna inwestycja w modernizację infrastruktury sportowej w tej miejscowości, ponieważ w poprzednich latach również ze środków funduszu sołeckiego utwardzono i wyrównano nawierzchnię boiska oraz zakupiono i zamontowano bramki oraz ławki. Całkowity koszt tegorocznego zadania wyniósł 25.361,84 zł i został w całości sfinansowany z funduszu sołeckiego.

UG Czarny Bór