Ekologicznie i artystycznie

685

W ostatnim tygodniu lipca uczestnicy zajęć wakacyjnych organizowanych przez Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze pozyskiwali wiedzę w Stacji Edukacji Ekologicznej, Jaskini Nietoperzy, Terrarium oraz szkółce leśnej Nadleśnictwa Świdnica. Zajęcia obejmowały m.in. zagadnienia dotyczące nietoperzy. Dzieci zobaczyły, jak wyglądają i gdzie mieszkają nietoperze oraz usłyszeli kilka ciekawostek z życia tych latających i będących pod ochroną ssaków. Na zajęciach terenowych w szkółce leśnej w Bojanicach dzieci zaznajomiły się z procesem hodowli drzew, które przeznaczone są do zadrzewiania wyznaczonych obszarów. Szczególna uwaga zwrócona została na gatunki drzew przeznaczonych do rekultywacji wałbrzyskich hałd.

Natomiast w dniu 31 lipca w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia odbył się wernisaż wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych zgłoszonych do konkursu „Nowe życie wałbrzyskich hałd”. Podczas wernisażu nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie laureatom nagród i dyplomów.  Konkurs zorganizowany został dla uczestników wakacyjnych zajęć w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu w ramach realizacji programu „Czysta natura”, będącego laureatem konkursu grantowego Funduszu Naturalnej Energii, którego organizatorem jest GAZ-SYSTEM.

Celem konkursu było kształtowanie zdolności odzwierciedlania przyrody, konfrontacja osiągnięć rówieśniczych, a przede wszystkim zwrócenie uwagi na zróżnicowane efekty rekultywacji zdegradowanych niegdyś terenów wpisujących się obecnie w górski zalesiony krajobraz Wałbrzycha.

Organizacja konkursu poprzedzona była warsztatami ekologicznymi z multimedialną prezentacją „Rekultywacja terenów pokopalnianych” oraz wycieczką po wałbrzyskich hałdach umożliwiającą zapoznanie się z przykładami przywracania zdegradowanym obszarom aktywności biologicznej.

Do konkursu zgłoszono 146 prac plastycznych. Komisja konkursowa przyznała 9 nagród oraz 8 wyróżnień w 3 kategoriach:

Kategoria klasy I – III

I miejsce – Julia Grec

II miejsce – Alicja Krasucka

III miejsce – Alicja Bartczak

Wyróżnienia: Hania Borecka i Zuzia Świerkowska

Kategoria klasy IV – V

I miejsce – Blanka Maj

II miejsce – Kasia Pokorska

II miejsce – Julia Partyńska

Wyróżnienia: Emilia Cajzer, Maja Gąszczak, Jagoda Lisak, Natasza Tymkowska i Martyna Turkiewicz

Kategoria klasy VI i więcej

I miejsce – Monika Puć

II miejsce – Kuba Siedlecki

III miejsce – Michał Bednarski

Wyróżnienia: Martyna Biarda