EKO-przedszkolaki (FOTO)

447

Jak segregować dobrze śmieci i dlaczego tak ważne jest odzyskiwanie surowców – 22 kwietnia Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu zorganizował warsztaty ekologiczne dla przedszkolaków. Warsztaty, które przeprowadził przedstawiciel Fundacji RECAL, odbyły się w Przedszkolu Samorządowym nr 14 oraz Niepublicznym Przedszkolu „Agatka”.

Celem warsztatów był wzrost świadomości ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów oraz spowodowanie zaangażowania dzieci w segregowanie odpadów u źródła (w domach). Uczestnicy zajęć pozyskali i utrwalili wiedzę na temat zasad segregowania poszczególnych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Również przedstawione zostały sposoby pozbywania się m.in. baterii, żarówek, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i niewykorzystanych lekarstw. Dzieci poznały także  możliwości wykorzystania odpadów, korzyści wynikające z odzysku surowców wtórnych oraz zagrożenia wynikające z niekontrolowanego zanieczyszczania środowiska odpadami (np. dzikie wysypiska). Warsztaty miały charakter interaktywny i urozmaicone były konkursami z nagrodami przekazanymi przez Fundację RECAL.

Warsztaty ekologiczne zorganizowane zostały w ramach realizacji programu „Czysta natura”, będącego laureatem konkursu grantowego Funduszu Naturalnej Energii, którego organizatorem jest GAZ-SYSTEM.

[pp_gallery gallery_id=”53703″ width=”200″ height=”200″]