Czarny Bór chce odłączenia od powiatu wałbrzyskiego

843

– Jestem głęboko zaskoczony decyzją wójta Czarnego Boru, choćby dlatego, że współpraca między nami układa się prawidłowo – tak komentuje rozważania Adama Góreckiego, wójta Czarnego Boru, który mówi o możliwości powrotu do korzeni, czyli powiatu kamiennogórskiego, Jacek Cichura starosta wałbrzyski. Jaki będzie finał luźnych deliberacji?

W ostatnim czasie zrobiło się głośno na temat zamiaru opuszczenia powiatu wałbrzyskiego przez gminę Czarny Bór i chęci jej włączenia w struktury powiatu kamiennogórskiego. Procedura nie jest jednak taka prosta i od podjęcia decyzji do faktycznych zmian może minąć sporo czasu. A co do tej pory? Plany na przyszłość, które dotyczą gminy Czarny Bór, jak mówi Jacek Cichura, starosta wałbrzyski, obejmują m.in. budowę nowego mostu w Jaczkowie. Gdy Czarny Bór odłączy się od powiatu wałbrzyskiego, inwestycja będzie zagrożona. – Powiat kamiennogórski nie będzie na to stać, bo ma w swojej strukturze 4 podmioty i mniejszy portfel. Za pomysł wójta Adama Góreckiego nie odpowiadam, ale z rozmów z mieszkańcami wynika, że są zaniepokojeni jego rozważaniami, twierdzą, że to fanaberia. Jeżeli jednak społeczeństwo uzna, że bliżej mu do Kamiennej Góry, to musi się liczyć ze wstrzymaniem obecnych inwestycji i tych realizowanych w kolejnych latach. Przykładem może być obwodnica Czarnego Boru, gdzie jako powiat dofinansowaliśmy jej budowę w kwocie 300 tysięcy złotych – tłumaczy Jacek Cichura. Pojawia się jednak pytanie, czy wsparcie powiatu wałbrzyskiego jest rzeczywiście tak znaczące w wydatkach ogólnych poszczególnych gmin. Obwodnica Czarnego Boru kosztuje około 5 milionów złotych, więc w tym wypadku 300 tysięcy złotych ze środków powiatowych to dość mała kwota. – Oczywiście dziękuję za pomoc powiatowi wałbrzyskiemu, bo to daje większe szanse ubiegania się o środki zewnętrzne. Im więcej podmiotów jest zainteresowanych realizacją inwestycji, tym nabiera ona większego znaczenia – mówi Adam Górecki, wójt Czarnego Boru. Niemniej, władze przy aprobacie mieszkańców uważają, że gminie bliżej do powiatu kamiennogórskiego, w którego strukturach byli dawniej, do 1975 roku. Przykładem, który motywuje do zmian granic powiatów jest choćby bliższa odległość do Kamiennej Góry, aniżeli do Wałbrzycha.

Na dzień dzisiejszy jest to nikomu niepotrzebne. Gmina Czarny Bór jest naszym partnerem i dobrze nam się współpracuje – komentuje Jacek Cichura. Nie było rozmów o szczegółach, tylko jedynie o możliwościach i skutkach. Działania w tym kierunku nie są na razie podejmowane. – Jest zbyt wcześnie, by mówić o jakichkolwiek szczegółach. Chcę pokazać, że powiaty, które obecnie funkcjonują, są niewydolne. Szczebel samorządu powiatowego uważam za zbędny i jestem zwolennikiem likwidacji powiatu. Występować powinien jedynie w formie czysto administracyjnej, byłyby przez to tańsze w utrzymaniu. Drogami natomiast zajęliby się włodarze. Środki byłyby wtedy bardziej efektywnie wydatkowane – podkreśla swoje stanowisko Adam Górecki.

Zarówno starosta wałbrzyski, jak i wójt Czarnego Boru podkreślają, że pracują dla dobra mieszkańców. To ich wola podczas konsultacji społecznych będzie najważniejsza. – Staramy się poprawiać jakość bytu naszych mieszkańców. Inwestujemy, co widać gołym okiem – mówi Jacek Cichura. Wójt Czarnego Boru zapytany o prywatne pobudki dotychczasowych rozważań twierdzi, że takowymi się nie kieruje. – To nie będzie moja decyzja, tylko mieszkańców. Musiałyby się odbyć konsultacje społeczne, które dałyby pewien obraz do podejmowania dalszych kroków. Zdania pewnie będą podzielone, bo część mieszkańców pracuje i uczy się w Wałbrzychu, a część w Kamiennej Górze. Jestem zwolennikiem działań oddolnych. Zdanie mieszkańców będzie decydujące również w sprawie zmiany granic powiatów – tłumaczy Adam Górecki. – Ostatnie wybory prezydenckie pokazały, że mieszkańcy chcą aktywnie uczestniczyć w procesie zmian. W Czarnym Borze są do nich włączani, o czym świadczy poparcie mojej kandydatury.

Powiat ma role koordynowania pewnych działań w gminach, a te są suwerennymi wspólnotami. W przypadku powiatu wałbrzyskiego jego siła jest mała, bowiem w jego skład wchodzi 8 gmin. Po wystąpieniu Czarnego Boru powiat kamiennogórski będzie nieznacznie się różnił od powiatu wałbrzyskiego.