Będzie cieplej i oszczędniej

402

Prawie 2,5 miliona złotych pochłonie termomodernizacja szkoły prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu zyska nowoczesne ogrzewanie. Dzisiaj Krystian Ulbin, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego odwiedził remontowaną szkołę.

– Termomodernizacja szkół ma ogromne znaczenie, gdyż jest to jeden z najefektywniejszych sposobów na obniżenie kosztów utrzymania. Cieszę się, że Zgromadzenie Sióstr w Wałbrzychu realizuje projekty termomodernizacji i wspólnie możemy zadbać o komfort uczniów i nauczycieli – mówi dla „Region Fakty” Krystian Ulbin, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego.

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu wykona termomodernizację wraz z wymianą źródeł ciepła o wartości prawie 2,5 miliona złotych. Przyznana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 wynosi 2 miliony złotych. Inwestycja przyniesie wymierne korzyści ekologiczne, ponieważ zainstalowane będą nowoczesne pompy ciepła typu powietrze – woda, zaliczane do odnawialnych źródeł energii, dzięki czemu zmniejszy się zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania budynków szkolnych oraz uzyska się redukcję emisji CO2.

– Jest to bardzo wyraźne i oczekiwane wsparcie. Remonty obiektów szkolnych znacznie poprawią warunki nauczania, a także podniosą standard oferty edukacyjnej dla uczniów – podkreślił Krystian Ulbin, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego.