Akta wyrzucone na bruk

555

Zaostrza się spór między wałbrzyskimi jednostkami – Urzędem Miejskim i Starostwem Powiatowym. Całość kręci się wokół budynku przy ul. Limanowskiego 5 w Wałbrzychu. Urząd nakazał jego rozbiórkę, tłumacząc decyzję złym stanem technicznym. To właśnie znajduje się składnica akt, prowadzona przez Starostwo Powiatowe. Teraz Zarząd Powiatu zarzuca prezydentowi, że podjął decyzję o wyrzuceniu akt bez podjęcia prób znalezienia innego miejsca czy rozwiązania sytuacji.

– W trakcie porządkowania terenu pomiędzy ulicami Kilińskiego/Słowackiego/Limanowskiego polegającego na wyburzaniu obiektów gospodarczych, komórek i przybudówek okazało się, że budynek przy ulicy Limanowskiego 5 jest w złym stanie technicznym. Jest to obiekt mieszkaniowo – gospodarczy z funkcją biurową, wynajmowany przez gminę osobom prywatnym i instytucjom, w tym Powiatowemu Urzędowi Pracy. W związku z koniecznością przeprowadzenia prac rozbiórkowych wspomnianego obiektu, wszyscy najemcy zostali poinformowani o tym fakcie we wrześniu. Stosowna informacja, zgodnie z zachowaniem ponad trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia obowiązującym w porozumieniu dotyczącym wynajmu, została przekazana pisemnie również do Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, który jest sygnatariuszem i stroną tego dokumentu. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu realizuje dla gminy Wałbrzych zadania związane z przeciwdziałaniem bezrobociu, otrzymując na ten cel dotację w wysokości ponad 2,5 mln zł rocznie – informuje Arkadiusz Grudzień, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Oświadczenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wypowiedzenia porozumienia w przedmiocie najmu lokalu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Wałbrzychu. 

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego jest zbulwersowany informacją o wypowiedzeniu porozumienia najmu lokalu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Pana Romana Szełemeja. Powiatowy Urząd Pracy to jednostka prowadzona wspólnie przez dwa samorządy terytorialne – tj. Powiat wałbrzyski i Miasto Wałbrzych. Tym bardziej dziwi fakt, że Prezydent Roman Szełemej nie czuł się zobowiązany poinformować, przed wypowiedzeniem porozumienia najmu, drugiej strony czyli Zarządu Powiatu o planach „wyrzucenia” akt osobowych mieszkańców miasta i Powiatu „na bruk”. Prezydent bowiem nie przedstawił alternatywnego miejsca, nie podjął również próby wspólnego rozwiązania problemu przemieszczenia kilometra bieżącego akt, z których około 70% to akta bezrobotnych mieszkańców miasta Wałbrzycha. Prezydent Szełemej doszedł chyba do wniosku, że to nie jego problem tylko Zarządu Powiatu. Informujemy Pana Prezydenta, że Zarząd, w przeciwieństwie do Pana, znalazł rozwiązanie. Jednakże przewiezienie takiej ilości akt i dostosowanie nowych pomieszczeń to koszty znacznego rzędu i o pokrycie połowy tej sumy będziemy występować do współprowadzącego Powiatowy Urząd Pracy, czyli do Pana Prezydenta.

Traktujemy zachowanie Prezydenta jako niepoważne, nieodpowiedzialne i wręcz karygodne. Potępiamy politykę Pana Prezydenta w stosunku do osób bezrobotnych. Politykierstwo zdominowało nawet zadania pro społeczne. To stosowanie podwójnych zasad moralności – z jednej strony przecinanie, w blasku fleszy i kamer, wstęg i informowanie wszem i wobec, że działa się dla dobra społeczności lokalnej a poza kamerami działanie na szkodę mieszkańców. Dla Pana Prezydenta problem zabezpieczenia akt osobowych, bezrobotnych mieszkańców miasta to nie problem. Pan Prezydent doszedł chyba do wniosku, że równie dobrze, jak dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy nie znajdzie nowej składnicy, może je wyrzucić na „śmietnik”, albowiem Pan Prezydent ma już kolejne plany rewitalizacji śródmieścia i budynek, w którym dotychczas znajdowała się składnica akt Powiatowego Urzędu Pracy został przeznaczony do rozbiórki. Od kiedy Pan Prezydent i cała szanowna komisja do spraw rewitalizacji miasta planowała takie działanie i kiedy zatwierdziła plan rewitalizacji?

Osoba posługująca się tytułem „Lidera Aglomeracji Wałbrzyskiej” powinna wykazać się umiejętnością współpracy z innymi samorządami i jednostkami realizującymi zadania na rzecz mieszkańców miasta Wałbrzycha.

Z poważaniem Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego

(od red. pisownia oryginalna)