62 miliony deficytu w budżecie Wałbrzycha

758

Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia dla prezydenta Wałbrzycha oraz uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wałbrzycha na 2015-2031 to tematy podjęte podczas sesji Rady Miejskiej 18 grudnia br.

Sesję rozpoczęło ślubowanie radnego Rady Miejskiej Wałbrzycha Wiesława Bielawskiego. Startujący z KWW Lepszy Wałbrzych, dzięki utrzymaniu pozycji zastępcy prezydenta Zygmunta Nowaczyka, wszedł do Rady Miejskiej za sprawą uzyskania kolejnego najlepszego wyniku wyborczego z listy KWW Lepszy Wałbrzych.

Podczas sesji prezydent miasta poinformował o podjętych i prowadzonych działaniach między sesjami Rady Miejskiej Wałbrzycha. – Chciałbym syntetycznie przedstawić sprawozdanie z okresu funkcjonowania prezydenta i jego współpracowników między 2 a 18 grudnia. Odbyłem spotkanie z Jakubem Madeją, prezesem Spółki Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy z udziałem Wiesława Sójki. Toczy się w tej chwili proces, który ma doprowadzić do wydania decyzji dotyczącej dalszego funkcjonowania lub też nie tejże kopalni w Rybnicy. Spotkałem się po raz kolejny w zespole, który przygotowuje program uruchomienia w 2015 roku gabinetów stomatologicznych w pięciu szkołach. Ponadto spotkałem się w zespole monitorującym i kontrolującym program „Zielony Wałbrzych 2020”. Widziałem się również z dyrektorem PKO w związku z naszymi projektami emisji obligacji oraz rozpisanymi przetargami na kredyt. Odbyłem spotkanie z Przemysławem Niedźwieckim w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat finansowania projektu Starej Kopalni. To ogromne obciążenie dla miasta. Złożyliśmy wniosek o zwiększenie finansowania, udało się uzyskać odpowiedź o jego zwiększeniu o 5 milionów złotych – o dotychczasowych, licznych spotkaniach, konferencjach i delegacjach oraz ich rezultatach mówił Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

Niezmiennie, jak w poprzedniej kadencji pensja prezydenta wynosić będzie 12 tys. 260 złotych, z czego wynagrodzenie zasadnicze to 6 tys. złotych, dodatek funkcyjny – 1 tys. 900 zł, dodatek specjalny – 3 tys. 160 zł i dodatek stażowy – 1 tys. 200 złotych.

Tematem, który poruszył, był deficyt budżetowy na koniec tego roku wynoszący 234 miliony złotych. Gmina na jego spłatę chce zaciągnąć pożyczki oraz wyemitować obligacje komunalne o wartości 60 milionów złotych. I na tym nie koniec, bowiem sfinansowanie wydatków inwestycyjnych ma odbyć się poprzez wykup wierzytelności w kwocie 40 milionów złotych.Inne gminy również stosują te metody. Środki z wykupu wierzytelności przeznaczone będą na zapłatę faktur, głównie dotyczących remontu drogi nr 35 – mówiła Ewa Kłusek, skarbnik miasta Wałbrzycha.

Dochody na przyszły rok to 584 miliony złotych, planowane wydatki – 646 milionów złotych, co daje 62 miliony złotych deficytu. Duża część środków będzie przeznaczona na dokończenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia, a także na inwestycje drogowe.

Karolina Tomza

[pp_gallery gallery_id=”42213″ width=”200″ height=”200″]