W Świebodzicach dominuje Kożuchowicz

656

Ze wstępnych danych wynika, że głos na Bogdana Kożuchowicza oddało 52,89% głosujących, czyli 4 tys. 509 świebodziczan. Wynik osiągnięty przez urzędującego burmistrza jest ponad 2 tys. głosów wyższy niż uzyskany przez Jana Wysoczańskiego, i o prawie 3 tys. wyższy niż Ireneusza Zyski. Czwarty z kandydatów, reprezentujący Platformę Obywatelską Tomasz Kurzawa, zgromadził niecałe 3%.

Dominację KWW Bogdana Kożuchowicza potwierdziły również wybory do Rady Miejskiej. Na 21 miejsc do obsadzenia aż 15 zajmować będą przedstawiciele tego komitetu. Osiągnięty wynik jest zdecydowanie lepszy od i tak dobrego rezultatu z minionych wyborów, gdy do Rady weszło 10 przedstawicieli KWW Bogdana Kożuchowicza.

Frekwencja wyborcza oscyluje w granicach 45 %.

Nieoficjalne wyniki wyborów Burmistrza Miasta Świebodzice:

 1. Bogdan Kożuchowicz     – 4509   –   52,89 %

 2. Jan Wysoczański           – 2195   –   25,75 %

 3. Ireneusz Zyska             – 1570    –   18,42 %

 4. Tomasz Kurzawa          –   251   –     2,94 %

Rada Miejska w Świebodzicach
kadencja 2014-2018

 1. Łukasz Kwadrans – KWW Bogdana Kożuchowicza

 2. Lesław Podhalicz – KWW Bogdana Kożuchowicza

 3. Jarosław Dąbrowski – KWW Bogdana Kożuchowicza

 4. Zofia Marek – KWW Bogdana Kożuchowicza

 5. Zdzisław Pantal – KWW Bogdana Kożuchowicza

 6. Piotr Krzyśpiak – KWW Bogdana Kożuchowicza

 7. Tadeusz Szozda – Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych

 8. Dariusz Skalny – KWW Ireneusz Zyska – Obywatelskie Świebodzice

 9. Andrzej Olszówka – Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych

 10. Sławomir Łukawski – KWW Bogdana Kożuchowicza

 11. Dariusz Błaszczyk – KWW Bogdana Kożuchowicza

 12. Krystian Wołoszyn – KWW Bogdana Kożuchowicza

 13. Teresa Małecka – KWW Bogdana Kożuchowicza

 14. Jan Klepiec – KWW Bogdana Kożuchowicza

 15. Zbigniew Opaliński – KWW Bogdana Kożuchowicza

 16. Przemysław Wieczorek – Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych

 17. Marek Jakubina – KWW Bogdana Kożuchowicza

 18. Mariusz Szafraniec – KWW Ireneusz Zyska – Obywatelskie Świebodzice

 19. Jacek Żygłowicz – KWW Bogdana Kożuchowicza

 20. Jerzy Kirklo – KWW Bogdana Kożuchowicza

 21. Tomasz Czekaj – KWW Ireneusz Zyska – Obywatelskie Świebodzice