W Strzegomiu rusza budżet obywatelski

348

Już od poniedziałku 7 sierpnia,  można składać projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na rok 2018. Podobnie jak w poprzedniej edycji, wyodrębniono dwie kategorie realizowanych w ramach budżetu, zadań: małe, których szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 50 tys. zł oraz duże, których szacunkowa wartość przekracza kwotę 50 tys. zł i jednocześnie nie przekracza kwoty 300 tys. zł. Projekty można składać do 11 września.

Projekt zadania składa się na formularzu zgłoszeniowym zawierającym co najmniej 30 podpisów popierających projekt mieszkańców miasta Strzegom, którzy w dniu 22 czerwca 2017 r. mieli ukończony szesnasty rok życia.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.strzegom.pl w zakładce „Budżet Obywatelski 2018” oraz Punkcie Konsultacyjnym, mieszczącym się w Wydziale Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Należy go wypełnić komputerowo lub pismem maszynowym za wyjątkiem danych osób popierających projekt, które mogą być wpisane ręcznie w czytelny sposób. W przypadku, gdy projekt składa organizacja pozarządowa, nie ma wymogu zbierania podpisów mieszkańców miasta Strzegom popierających projekt.

Wypełnione formularze należy składać w terminie od 7 sierpnia do 11 września 2017 r. w Wydziale Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w godzinach pracy Urzędu.

Dopuszcza się przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku o terminie wpływu formularza decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Przypomnijmy, że wyodrębniono dwie kategorie zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego: zadania małe, których szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 50 tys. zł, zadania duże, których szacunkowa wartość przekracza kwotę 50 tys. zł i jednocześnie nie przekracza kwoty 300 tys. zł. Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego muszą mieć charakter inwestycyjny i mieścić się w zakresie zadań własnych gminy.