W Jaworzynie powstanie specjalna strefa ekonomiczna

2004

– Przygotowanie terenów inwestycyjnych w gminie Jaworzyna Śląska” to projekt, na który pozyskaliśmy 8,5 miliona złotych dofinansowania. Jest to największe zadanie skierowane na rozwój przedsiębiorczości, (inwestycja o jednym z największym poziomie dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej), a także rekordowe dofinansowanie inwestycji pozyskane przez gminę Jaworzyna Śląska – mówi burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz.

Realizacja projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w gminie Jaworzyna Śląska” pozwoli na kompleksowe przygotowanie obszaru dla rozwoju przedsiębiorczości w gminie.

– Chciałbym podkreślić, że powyższa inwestycja jest nie tylko kompatybilna z utworzeniem Jaworzyńskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ale tak nieodzownym jej elementem. Uzbrojenie 7 hektarów gruntów przemysłowych realizowanych w ramach przedmiotowego zadania, umożliwia dozbrojenie pozostałych 25 hektarów terenów, które mają zostać objęte Specjalną Strefą Ekonomiczną. Reasumując, realizacja powyższego zadania jest historycznym, prorozwojowym zadaniem realizowanym obecnie przez nas, które bez wątpienia bardzo pozytywnie wpłynie na rozwój naszej małej ojczyzny – dodaje burmistrz.

Największy projekt dla rozwoju przedsiębiorczości w gminie Jaworzyna Śląska, dotyczący przygotowanie terenów inwestycyjnych, został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW (schemat A: Przygotowanie terenów inwestycyjnych).
Całkowita wartość zadania wyniesie 10 170 178,09 zł, z czego wartość dofinansowania to 8 500 000,00 zł. Do dyspozycji przedsiębiorców zostanie przekazane 5,72 ha uzbrojonego w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, kanały pod linie energetyczną zasilającą, infrastrukturę komunikacyjną  terenu inwestycyjnego. Projekt zakłada również niwelacje terenu i budowę platform.
Dodatkowo na wzrost atrakcyjności inwestycji wpływa korzystna lokalizacja. Teren przeznaczony pod rozwój działalności gospodarczej położony jest w bliskim sąsiedztwie autostrady A4, która jest ważnym elementem tworzącym jeden z europejskich szlaków komunikacyjnych. – Realizacja zadania rozpocznie się jeszcze w tym roku, a zakończy się do połowy 2018, warto podkreślić, że poza realizacją głównego celu, jakim jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych, pośrednio zrealizuje się także takie zadania jak: kompleksowy remont ulicy dojazdowej na cmentarz (ul. Kasztanowej), budowa kolektora sanitarnego w ul. Spółdzielczej, budowa kolektora sanitarnego i wodociągowego do Pasiecznej – mówi Grzegorz Grzegorzewicz.