W Gniewkowie powstaje nowoczesne boisko (FOTO)

520

Inwestowanie w infrastrukturę sportową stanowi realizację potrzeb na bieżąco zgłaszanych przez mieszkańców gminy Dobromierz. Przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie powstaje obecnie kompleks nowoczesnych boisk sportowych, obejmujący boisko z trawy syntetycznej oraz boisko o nawierzchni sztucznej (poliuretanowej).

Kolejna inwestycja dotyczyć będzie remontu zadaszenia trybun przy roztockim boisku sportowym. W zakresie prac ujęto: rozbiórkę istniejącego pokrycia z dachy trapezowej, rozbiórkę istniejących łat drewnianych, wykonanie wzmocnienia konstrukcji stalowej, nowych płatwi dachowych i pokrycia z blachy trapezowej. W ramach zadania inwestycyjnego zmodernizowane zostaną również trybuny.