Targowisko w Jaworzynie przejdzie gruntowną modernizację

271

14 gmin z Dolnego Śląska otrzyma pieniądze na budowę lub modernizację targowisk, gdzie rolnicy będą mogli sprzedawać produkty wytworzone w swoich gospodarstwach. Niecałe 300 tys. zł trafi do gminy Jaworzyna Śląska. Promesy z unijną dotacją wręczyli w poniedziałek 25 września marszałek Cezary Przybylski oraz wicemarszałek Ewa Mańkowska.

Nowe targowiska zostaną wybudowane w gminach: Prusice oraz Wądroże Wielkie. Natomiast gruntownie przebudowane zostaną targowiska w gminach: Bielawa, Jaworzyna Śląska, Kamieniec Ząbkowicki, Kamienna Góra, Lądek-Zdrój, Lwówek Śląski, Malczyce, Strzelin, Ścinawa, Środa Śląska, Wińsko oraz Ziębice.

Pomoc w wysokości nieprzekraczającej 1 mln zł na gminę jest przyznawana na budowę, przebudowę targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na promocję lokalnych produktów, zakup nowych urządzeń, materiałów i usług służących ich realizacji. − Inwestycje w targowiska pobudzą lokalną aktywność gospodarczą. Mieszkańcy zyskają szansę prowadzenia małych działalności i sprzedawania własnych produktów prosto do klienta − mówi marszałek Cezary Przybylski. Na dofinansowaniu bezpośrednio będzie mogło skorzystać ponad 120 tys. mieszkańców miejscowości z wybudowanymi lub zmodernizowanymi obiektami. Łączna kwota przyznanego dofinansowania na „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”  wynosi prawie 11 mln zł. − Wszystkie objęte dofinansowaniem targowiska będą obiektami całorocznymi przyłączonymi do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Będą wyposażone w zaplecze higieniczno-sanitarno oraz miejsca parkingowe. Dzięki nowej infrastrukturze kupcy będą mieli bardzo dobre warunki do  sprzedaży produktów wytworzonych w swoich gospodarstwach – zaznacza wicemarszałek Ewa Mańkowska.

Modernizacja targowiska w Jaworzynie Śląskiej to koszt 473 tys. 62,91 zł, z czego dofinansowanie wynosi 295 tys. 922 zł. Projekt przewiduje przebudowę istniejącego placu targowego przy ulicy 1 Maja w Jaworzynie Śląskiej. Wymianie zostaną poddane istniejące nawierzchnie utwardzone wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sieci oświetleniowej, budową ogrodzenia oraz budową przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej.  W ramach inwestycji zostaną również wybudowane wiaty o konstrukcji drewnianej z dachem jednospadowym Całość placu będzie pełniła funkcję ciągu pieszo-jezdnego. Zakres prac będzie wynikał z konieczności usystematyzowania zagospodarowania terenów z uwagi na ich przeznaczenie. Prace powinny rozpocząć się w przyszłym roku. – Rewitalizacja targowiska jest jednym z elementów działań rewitalizacyjnych, jakie planujemy i realizujemy na terenie miasta. Istniejące targowisko nie spełniała oczekiwań zarówno sprzedających jak i osób dokonujących na nim zakupów. Targowisko wymaga remontu, ale zgodnie z zasadami, jakimi się kierujemy, wszelkie inwestycje realizowane w gminie staramy się wykonywać  przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych. Tak też udało się w przypadku targowiska. Już niedługo handel na nim będzie odbywał się w zupełnie innych warunkach – mówi Grzegorz Grzegorzewicz, burmistrz Jaworzyny Śląskiej.

Zrzut ekranu 2017-09-27 o 12.00.44