Znamy ostateczną listę projektów

404

Ostatecznie 86 projektów znalazło się na liście budżetu obywatelskiego. W czwartek zatwierdził je prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek. W drugiej połowie września odbędzie się głosowanie, w którym świdniczanie wybiorą najlepszą inicjatywę w swojej dzielnicy.

Na liście nie znalazły się jedynie te zadania, które są już zaplanowane w budżecie miasta na rok 2015, zostały wycofane przez wnioskodawców w trakcie konsultacji, są sprzeczne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru lub na podstawie umowy o planowaniu przestrzennym nie jest możliwe wydanie dla nich decyzji o warunkach zabudowy oraz nie są możliwe, z przyczyn obiektywnych, do realizacji w ciągu jednego roku.

Od północy z niedzieli 21 września na poniedziałek 22 września zostanie uruchomione głosowanie internetowe, którego wyniki będą widoczne on-line. W lokalach wyborczych głosowanie trwać będzie:

 – w piątek 26 września od godz. 15:00 do godz. 20:00,

– w sobotę 27 września od godz. 9:00 do godz. 14:00,

– w niedzielę 28 września od godz. 9:00 do godz. 18:00.

LISTA OGÓLNOMIEJSKA (MAKSYMALNA KWOTA PRZEZNACZONA DLA LISTY OGÓLNOMIEJSKIEJ – 2.600.000 ZŁ, A DLA JEDNOSTKOWEGO PROJEKTU – 1.700.000 ZŁ)

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Galla Anonima – etap I: budowa skrzydła dla klas nauczania początkowego – 1.700.000 zł

 2. Budowa i remonty lokali mieszkalnych w zasobach MZN – 1.700.00 zł

3. Utworzenie mieszkań chronionych dla potrzebujących poprzez przebudowę istniejącego obiektu biurowego przy ulicy 1 Maja 23 – 1.700.000 zł.

4.  Zagospodarowanie parku Strzelnica na Miejski Park Sportu, wraz z montażem urządzeń sportowo – rekreacyjnych, budowa tras parkingowych i oświetlenia. Etap I – 1.700.000 zł.

5. Budowa schroniska dla zwierząt przy ulicy Pogodnej – 1.600.000 zł.

6. Rewaloryzacja zabytkowej altany w Parku Młodzieżowym przy ulicy Armii Krajowej – 1.500.000 zł.

7. Remont trybuny na stadionie OSiR przy ulicy Śląskiej wraz z budową zadaszenia – 1.500.000 zł.

8. Przebudowa basenu odkrytego na ulicy Śląskiej – Etap I: Projekt Budowlany i roboty przygotowawcze – 1.300.000 zł.

9. Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 315 przy ulicy Wojska Polskiego – 1.100.00 zł

10. Przebudowa miejsc parkingowych wraz z zagospodarowaniem części terenu Fleszy Nowomłyńskiej przy Alei Brzozowej – 900.00 zł

11. Budowa ścieżki rowerowej „centralnej”, łączącej obiekty i tereny rekreacyjne OSiR i Zalewu Witoszówka z dzielnicami mieszkaniowymi – 800.000 zł.

12. Zagospodarowanie skweru przy placu 1000- lecia Państwa Polskiego – 800.000 zł.

13. Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ulicy Esperantystów, pomiędzy ulicami Waleriana Łukasińskiego i Łączną – 680.000 zł

14. Zagospodarowanie rekreacyjne Zalewu Witoszówka wraz z budową przystani i organizacją wypożyczalni sprzętu pływającego – 600.000 zł

15. Przebudowa ulicy Siennej wraz z budową miejsc parkingowych – 480.000 zł

16. Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową strefy wejściowej, remontem części chodnika i ogrodzeń oraz budową miejsc parkingowych przed Gimnazjum nr 4 przy ulicy Jodłowej – 402.000 zł.

17. Remont alejek na cmentarzu przy ulicy Waleriana Łukasińskiego – 400.000 zł

18. Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców śródmieścia – etap I, w kwartale ulic Teatralnej, Mennickiej, Kazimierza Pułaskiego i Szpitalnej – 300.000 zł.

19. Budowa zespołu boisk i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz z montażem urządzeń sportowych na terenie Gimnazjum nr 2 przy ulicy Ofiar Oświęcimskich – 280.000 zł.

 20. Przebudowa chodnika przy ulicy Zwierzynieckiej – 195.000 zł.

21. Budowa siłowni zewnętrznej – placu do Street Workout w wybranej lokalizacji na terenach zielonych – 95.000 zł

22. Remont pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na klub młodzieżowy w budynku przy ulicy Długiej 33 – 80.000 zł.

23. Montaż urządzeń odmierzających czas do zmiany świateł na skrzyżowaniach wzdłuż drogi krajowej nr 35 i na placu Grunwaldzkim – 80.000 zł.

24. Remont pomieszczeń sanitarnych w hali sportowej przy ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej – 40.000 zł.

OKRĘG I – CENTRUM. MAKSYMALNA KWOTA PRZEWIDZIANA DLA OKRĘGU – 180.000 zł

1. Zagospodarowanie skweru na placu 1000 lecia Państwa Polskiego – 180.000 zł.

2. Budowa zespołu rekreacyjnego „Kasztanowy zakątek” na placu Wojska Polskiego – 180.000 zł

3. Zagospodarowanie placu Michała Drzymały – 180.000 zł.

4. Remont chodników, rozbudowa oświetlenia i montaż monitoringu na ulicy Przechodniej – 180.000 zł.

5. Budowa miejsc parkingowych w kwartale pomiędzy ulicami Grodzką a Kotlarską – 180.000 zł.

6. Montaż stojaków na rowery na Starym Mieście – 30.000 zł.

7. Rozbudowa placu zabaw na terenie przedszkola nr 4 przy ulicy Joachima Lelewela – 25.000 zł.

8. Montaż monitoringu w kwartale pomiędzy ulicami Grodzką i Kotlarską – 24.000 zł.
 

OKRĘG II – ŚRÓDMIEŚCIE. MAKSYMALNA KWOTA PRZEWIDZIANA DLA OKRĘGU170.000

1. Budowa placu zabaw w parku im. Generała Władysława Sikorskiego – 170.000 zł.

2. Remont chodników i budowa miejsc parkingowych przy ulicy Parkowej – 170.000 zł.

3. Rozbudowa placu zabaw i remont części alejek w parku Saperów – 170.000 zł.

4. Rozbudowa placu zabaw w parku Ułanów przy ulicy Gdyńskiej – 100.000 zł.

5. Remont chodnika wzdłuż ulicy Saperów, jednostronnie od ulicy Władysława Łukasińskiego w kierunku ulicy Wrocławskiej – 100.000 zł.

6. Projekt Budowlany zagospodarowania skweru przy skrzyżowaniu ulic Generała Władysława Sikorskiego i Wałowej – 50.000 zł.

7. Remont drogi dojazdowej do zespołu garaży i montaż oświetlenia pomiędzy ulicami Zwierzyniecką i Ofiar Oświęcimskich – 50.000 zł.

8. Budowa placu zabaw na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Bliżej Dziecka” przy ulicy Jagiellońskiej – 45.000 zł.

9. Zagospodarowanie terenów sportowych na terenie Gimnazjum nr 3 przy ulicy Saperów – 40.000 zł.

10. Budowa ogrodzonych stanowisk do składowania i segregacji odpadów we wnętrzach kwartałów przy ulicy Siennej – 35.000 zł.

11. Budowa przejścia pieszego przez tory kolejowe pomiędzy ulicą Bracką i Wałową celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców – 30.000 zł.

OKRĘG III – OSIEDLE MŁODYCH. MAKSYMALNA KWOTA PRZEWIDZIANA DLA OKRĘGU – 250.000 ZŁ

1. Odsunięcie od budynków mieszkalnych, za stację transformatorową, stacji bazowej telefonii komórkowej nr 49521, w celu zmniejszenia zagrożenia zdrowia mieszkańców Osiedla Młodych – 248.000 zł

2. Budowa boisk sportowych na terenie Gimnazjum nr 1 przy ulicy Mieczysława Kozara – Słobódzkiego – 200.000 zł.

3. Zagospodarowanie 4 skwerów na cele rekreacyjne i edukacyjne pn. „Dzielnica Czterech Generałów: Bema, Jasińskiego, Langiewicza i Prądzyńskiego” – Etap I: Zasadzenie 4 dębów, nasadzenia kwiatowe, montaż tablic edukacyjnych i ławek oraz budowa toalet dla psów – 180.000 zł

4. Budowa placu zabaw na terenie pomiędzy ulicami Jakuba Jasińskiego i Generała Józefa Bema – 170.000 zł.

5. Budowa nawierzchni ulicy Podmiejskiej wraz z odwodnieniem – 140.000 zł

6. Remont drogi dojazdowej do Gimnazjum nr 1 pomiędzy budynkami nr 23 i 25 przy ulicy Mieczysława Kozara – Słobódzkiego – 140.000 zł.

7. Remont chodnika przy ulicy Ludwika Waryńskiego 45 – 55 po obu stronach jezdni – 112.000 zł.

8.Remont chodnika przy placu Józefa Piłsudskiego 1 do 14 – 110.000 zł.

9. Budowa ogólnodostępnego szaletu w okolicach hali targowej Pod Platanem – 100.000 zł.

10. Budowa oświetlenia parkingu przy ulicy Ignacego Prądzyńskiego, przy „wieży ciśnień” – 90.000 zł.

11. Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego przy ulicy Ignacego Prądzyńskiego (przy kościele pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski) – 80.000 zł.

12. Remont chodników i dojścia do miejsca składowania i segregowania odpadów przy ulicy Ludwika Zamenhofa 25 do 29 – 80.000 zł.

13. Remont chodników wraz z budową oświetlenia pomiędzy ulicami Mieczysława Kozara – Słobódzkiego i Ludwika Zamenhofa – 70.000 zł.

14. Budowa chodnika pomiędzy ulicami Ignacego Prądzyńskiego i Jarosława Dąbrowskiego, przy ścianie szczytowej budynku nr 163 – 20.000 zł.

15. Zagospodarowanie terenu pod pojemniki do składowania i segregowania odpadów przy ulicy Mieczysława Kozara – Słobódzkiego 2 do 8 i 23 do 31 – 16.000 zł.

16. Budowa ogrodzenia z zadaszeniem miejsca składowania i segregowania odpadów przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 do 5 – 8.000 zł.

OKRĘG IV – OSIEDLE ZAWISZÓW. MAKSYMALNA KWOTA PRZEWIDZIANA DLA OKRĘGU – 110.000 ZŁ

1. Przebudowa ciągu pieszego przy ulicy Jana Długosza na drogę dojazdową do przedszkola i szkoły wraz z budową chodnika –  110.000 zł.

2. Budowa placu zabaw w centrum tzw. „plastra miodu” – 110.000 zł.

3. Remont i utwardzenie alejki parkowej pomiędzy ulicami Waleriana Łukasińskiego i Karola Miarki – 100.000 zł.

4. Projekt Budowlany budowy zespołu sportowo – rekreacyjnego pomiędzy terenami Colgate Palmolive a ulicą Dionizego Barana – 75.000 zł.

5. Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy ulicy Bolesława Krzywoustego i Kazimierza Wielkiego nr 22-34 – 40.000 zł.

6. Projekt budowlany przebudowy ciągu pieszego przy ulicy Jana Długosza na drogę dojazdową do przedszkola i szkoły wraz z budową chodnika – 15.000 zł.

OKRĘG V – OSIEDLE ZARZECZE. MAKSYMALNA KWOTA PRZEWIDZIANA DLA OKRĘGU – 140.000 ZŁ

1. Remont części chodników przy ulicy Mikołaja Kopernika od skrzyżowania z ulica Kliczkowską w kierunku ulicy Przemysłowej – 140.000 zł

2. Remont i rozbudowa ulicy Piotra Skargi – 110.000 zł

3. Remont części chodników na terenie osiedli Kolonia I i Kolonia II – 100.000 zł

4. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum nr 4 przy ulicy Jodłowej – 100.000 zł

5. Remont i rozbudowa placu zabaw i boisk sportowych pomiędzy ulicą Mazowiecką i Przemysłową – 90.000 zł

6. Zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ulic Jodłowej i Francuskiej – 60.000 zł

7. Budowa drogi wjazdowej przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego przy ulicy Rolniczej – 40.000 zł

8. Budowa chodnika łączącego dwa odcinki ulicy Jana Kilińskiego, wzdłuż boiska do koszówki – 20.000 zł

9. Budowa nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Jodłowej, stanowiącej skrót drogi do Gimnazjum nr 4 i Przedszkola nr 3 – 10.000 zł

10. Montaż progów spowalniających ruch samochodowy na ulicy Kliczkowskiej nr 7-25 – 5.000 zł

OKRĘG VI – DZIELNICA POŁUDNIOWA. MAKSYMALNA KWOTA PRZEWIDZIANA DLA OKRĘGU – 100.000 ZŁ

1. Remont i rozbudowa placu zabaw u zbiegu ulic Westerplatte i Towarowej – 100.000 zł.

2. Zagospodarowanie terenu nad rzeką Bystrzycą na plażę wraz z budową boiska, placu zabaw, małej architektury i oświetlenia terenu – 100.000 zł.

3. Budowa integracyjnego placu zabaw wraz z urządzeniami sprawnościowymi pn. „Dzieci Dzieciom” przy skrzyżowaniu ulic Kraszowickiej i Przyjaźni – 100.000 zł.

4. Oznakowanie poziome jezdni i I etap budowy oświetlenia ulicy Kraszowickiej pomiędzy ulicą Bystrzycką a pierwszym przejazdem kolejowym – 100.000 zł

 

OKRĘG VII – DZIELNICA ZACHODNIA. MAKSYMALNA KWOTA PRZEWIDZIANA DLA OKRĘGU – 120.000 ZŁ

1. Remont promenady i miejsc parkingowych przy Zalewie Witoszówka, wzdłuż ulicy Polna Droga i nabrzeża przy pomostach – 120.000 zł.

2. Budowa chodnika przy ulicy Jana Boduena de Courtenay – 85.000 zł.

3. Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Sybiraków – 80.000 zł.  .

4. Zagospodarowanie skweru pomiędzy ulicami Leopolda Okulickiego i Tadeusza Bora – Komorowskiego – 60.000 zł.

5. Remont ulicy Legii Nadwiślańskiej – 60.000 zł.

6. Projekt Budowlany budowy zespołu rekreacyjnego pomiędzy ulicami Bartosza Głowackiego i Armii Krajowej – 50.000 zł.

7. Budowa chodnika przy ulicy Jesiennej – 20.000 zł.