Znamy laureatów „Napisz o Świdnicy”

725

Ich prace były ciekawe, twórcze i kreatywne. Mówiły o Świdnicy, jej historii, potencjale i przyszłości. Aż 14 młodych ludzi wzięło udział w konkursie „Napisz o Świdnicy”. Bezapelacyjnych zwycięzcą okazał się Marcin Płoszaj, który w swej pracy skupił się na walorach turystycznych miasta.

Za nami V edycja konkursy „Napisz o Świdnicy”. Dziś w sali konferencyjnej Urzędu Cywilnego w Świdnicy odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów. Celem konkursu jest wyróżnienie prac na temat miasta Świdnicy, promujących rozwiązania o najlepszym potencjale na realizację podjętego tematu w praktyce. W tegorocznej edycji udział wzięło aż 14 osób, które wykazały się niezwykłą kreatywnością i pomysłowością. – Wielowymiarowość życia miasta sprawia, że tematów związanych ze Świdnicą może być niezwykle dużo i tegoroczna edycja daje temu wyraz – mówił Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy. – Gratuluję wszystkim tym, którzy włączyli się do przygody pisania o Świdnicy. Dziękuję promotorom za ich pomoc, przyjaciołom i rodzinie tych młodych ludzi za stworzenie dobrego klimatu do napisania o Świdnicy – dodawał. Najlepszą pracą okazała się ta napisana przez Marcina Płoszaja, który w kwietniu bronił pracę magisterską zatytułowaną „ Walory i oferta turystyczna Świdnicy w opinii gości odwiedzających miasto”. Dostał on nagrodę pieniężną w wysokości 6 tys. zł. – Większość z was pewnie zastanawia się, dlaczego człowiek, który nie jest ze Świdnicy, który mieszka we Wrocławiu i pochodzi z okolic Ząbkowic Śląskich, pisze o Świdnicy – stwierdził laureat. – To właśnie tutaj spędzałem najpiękniejsze dni swojego młodzieńczego życia. Tutaj spotkałem ludzi uśmiechu, młodych i kreatywnych. Świdnica to miasto wspaniałych imprez, to miasto do życia, także i mojego. Moja praca to wycieczka po Świdnicy, w którą chciałbym was zabrać – mówił. Wszyscy uczestnicy konkursu dostali dyplomy i upominki.

Lista uczestników i tematy prac:

1. Katarzyna Magdalena Kowalska autorka pracy „Stan Wojenny w Polsce w latach 1981 – 1983”;
2. Aleksandra Halszka Fiałkowska autorka pracy „Wykorzystanie audytu finansowego w procesie efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem”;
3. Kamil Ryszard Góra autor pracy inżynierskiej „Metoda LCC w zarządzaniu inwestycji rewitalizacji linii kolejowej 285”;
4. Agnieszka Deberny autorka pracy „Koncepcja projektowa bulwaru nadrzecznego w Świdnicy”;
5. Anna Malina autorka pracy „Koncepcja zagospodarowania skweru przy Placu Tysiąclecia państwa Polskiego w Świdnicy”;
6. Marcin Płoszaj autor pracy „Walory i oferta turystyczna Świdnicy w opinii gości odwiedzających miasto”;
7. Maciej Czarnecki autor pracy „Identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo”;
8. Karolina Babiarz autorka pracy „Walory kulturowe krajobrazu Starego Miasta w Świdnicy”;
9. Jagoda Kopczak autorka pracy „Elementy Systemu Zarządzania Środowiskowego w mieście Świdnica, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodno – ściekowej”;
10. Magdalena Szarwaryn autorka pracy „Świdnica jako destynacja turystyki kulturowej”;
11. Marcin Broś  autor pracy „Infrastruktura drogowa Świdnicy” ;
12. Anna Klimek autorka pracy „Rozwój lokalny Świdnicy poprzez wdrożenie Regionalnego Programu dla Dolnego Śląska w latach 2007-2013”;
13. Barbara Bołoz autorka pracy „Aktywizacja nieczynnej linii kolejowej nr 285 na ścieżkę
z elementami infrastruktury turystycznej”;
14. Emilia Mieszała autorka pracy „Analiza właściwości i możliwości unieszkodliwienia wód odciekowych ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zawiszowie”.
I nagroda główna w wysokości 6.000 zł brutto otrzymuje:

Marcin Płoszaj autor pracy magisterskiej „Walory i oferta turystyczna Świdnicy w opinii gości odwiedzających miasto” pisanej pod opieką doc. dr. Kazimierza Klementowskiego z Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu;

Dwie II –gie nagrody w wysokości 4.000 zł brutto otrzymują:

Agnieszka Deberny autorka pracy magisterskiej „Koncepcja projektowa bulwaru nadrzecznego w Świdnicy” pisanej pod opieką dr inż. Hanny Marszałek z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;

Kamil Ryszard Góra autor pracy inżynierskiej „Metoda LCC w zarządzaniu inwestycji rewitalizacji linii kolejowej 285” pisanej pod opieką dr. inż. Krzysztofa Lewandowskiego z Politechniki Wrocławskiej;

Wyróżnienia w wysokości 1.000 zł brutto otrzymują:

Karolina Babiarz autorka pracy magisterskiej „Walory kulturowe krajobrazu Starego Miasta
w Świdnicy”;
Anna Malina autorka pracy inżynierskiej „Koncepcja zagospodarowania skweru przy Placu Tysiąclecia państwa Polskiego w Świdnicy”;
Barbara Bołoz autorka pracy magisterskiej „Aktywizacja nieczynnej linii kolejowej nr 285 na ścieżkę z elementami infrastruktury turystycznej”;
Jagoda Kopczak autorka pracy magisterskiej „Elementy Systemu Zarządzania Środowiskowego w mieście Świdnica, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodno – ściekowej”.

[pp_gallery gallery_id=”36647″ width=”200″ height=”200″]