Zgarnij wejściówki na POSŁUCHANE 3.0!

253

Nanook of the North, Resina, Naphta i Urbański, Antoni Sierakowski, Szymon Piotr i Slime – przed nami niezwykła muzyczna uczta w wykonaniu czarodziejów dźwięku, czyli Posłuchane 3.0, które już 19 sierpnia w Świdnicy! Mamy dla Was dwa pojedyncze bilety na wydarzenie, wystarczy odpowiedzieć na proste pytanie: W jakich miejscach odbędą się koncerty w ramach tegorocznej edycji POSŁUCHANE? Piszcie maile lub zamieszczajcie odpowiedzi w komentarzu do posta na facebooku. Czekamy na nie do piątku, do godz.10.00.

Regulamin konkursu POSŁUCHANE 3.0

§1. Zasady ogólne

Organizatorem Konkursu jest właściciel Fanpage’a Region Fakty.

Dane firmy, bądź osoby fizycznej, organizatora konkursu: MEDIA ART, ul. Armii Krajowej 17, 58 – 100 Świdnica

Fundatorzy nagród: Fundacja Ładne Historie i Posłuchane

Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

Tekst Regulaminu Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.regionfakty.pl.

§2. Zasady Konkursu

Konkurs rozpoczyna się w dniu: 07.08.2017

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba z terenu powiatu świdnickiego i wałbrzyskiego, która ukończyła 16 lat i posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.com oraz polubiła fan page’a Region Fakty.

Nagrodami w Konkursie są: dwa pojedyncze bilety na koncerty w ramach wydarzenia „Posłuchane 3.0”

Konkurs kończy się 11.08.2017, o godz.10.00. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu.

Konkurs polega na odpowiedzi na pytanie: W jakich miejscach odbędą się koncerty w ramach tegorocznej edycji POSŁUCHANE?

Odpowiedzi należy przesłać na adres mailowy k.mlocek@dase.pl lub udzielić jako komentarz do posta konkursowego zamieszczonego na Fanpage’u Region Fakty. Należy pamiętać, by komentarz miał charakter publiczny.

Wśród nadesłanych odpowiedzi, jury złożone z przedstawicieli Organizatora, wybierze zwycięzców.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 11.02.2017 roku o godz. 12.00 na portalu www.regionfakty.pl. Jeśli termin trwania konkursu zostanie wydłużony, data rozstrzygnięcia ulegnie zmianie. O wszelkich zmianach organizator poinformuje za pośrednictwem portalu i Fanpage’a.

Terminy realizacji wszystkich nagród podlegają wcześniejszemu ustaleniu z poszczególnymi sponsorami.

§3. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.

Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie” umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do niezamieszczenia wpisów o charakterze wulgarnym, obraźliwym lub naruszających prawa osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby użyte przez niego treści, grafiki i/lub linki naruszały prawa osób trzecich.

Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks cywilny.