Zaprojektuj medal na Bieg Niepodległości!

230

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza konkurs na projekt medalu przyznawanego za udział w zaplanowanym na 11 listopada Biegu Niepodległości. Jaki charakter ma mieć pamiątka wieńcząca wysiłek startowy? To może zależeć od Ciebie. Na autora zwycięskiego projektu czeka nagroda!

W tym roku Bieg Niepodległości w Świdnicy odbędzie się już po raz dziesiąty. Drugi rok z rzędu projekt medalu wyłoniony zostanie w konkursie. Szczegóły dotyczące wytycznych pracy, terminów oraz zasad głosowania określa regulamin.

Regulamin

Konkurs adresowany jest do mieszkańców Powiatu Świdnickiego.
Konkurs trwa do 22.09 do 30.09.2017. Do tego dnia czekamy na prace w formie pliku graficznego w jakości do druku – 300 dpi (preferowane: jpg; png; tiff; bmp; pdf). Projekty z tytułem wiadomości „projekt – medal” prosimy kierować na adres: marketing@osir.swidnica.pl
Projekt należy podpisać (imię, nazwisko, dane kontaktowe). Zgłoszenie powinno zawierać zgodę na publikację danych oraz oświadczenie Autora o przekazaniu autorskich praw majątkowych na rzecz Organizatorów.
Projekt musi zawierać:
awers i rewers
datę wydarzenia oraz nazwę (11.11.2017, 10. Bieg Niepodległości
logotyp OSiR Świdnica, herby Urzędu Miejskiego w Świdnicy, Starostwa Powiatowego w Świdnicy
element/elementy patriotyczne (w tym z wykorzystaniem biało-czerwonych akcentów)
Wszystkie nadesłane prace, spełniające wymogi estetyczne i techniczne późniejszego wykonania medalu oraz zaakceptowane przez Komisję Konkursową w składzie: przedstawiciel ŚOSiR, przedstawiciel UM Świdnica, zawodowy medalier zostaną zaprezentowane na stronie www.osir.swidnica.pl oraz https://www.facebook.com/osir.swidnica i poddane głosowaniu.
Głosowanie na stronie facebookowej trwać będzie od 2 do 4.10.2017 r do godz. 20.00
Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 5.10.2017 na stronach wymienionych w pkt.4.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska/nazwy i informacji o Twórcy wybranego projektu, a także innych Projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w materiałach promocyjnych Organizatora i Partnerów oraz w mediach i Internecie.
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę niespodziankę fundowaną przez Galerię Świdnicką
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek w projekcie medalu w zakresie dostosowania wzoru do możliwości technicznych wykonawcy.
10. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem, przez osoby w nim uczestniczące, zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz dla celów marketingowych i promocyjnych Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U.Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).

11. Interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do wyłącznej kompetencji Komisji Konkursowej.

12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.