Zapowiedź: Będą zmiany w budżecie?

437

Będą zmiany w budżecie i jak będzie brzmieć odpowiedź do Wojewody Dolnośląskiego na zaskarżoną uchwałę – odpowiedzi na te pytania poznamy jeszcze dzisiaj na sesji Rady Miejskiej.

 

PORZĄDEK OBRAD
LII sesji Rady Miejskiej w Żarowie 
w dniu 7 sierpnia 2014 roku, o godz. 11:00, w sali narad Urzędu Miejskiego w Żarowie.

 

 1. Otwarcie LII sesji i stwierdzenie kworum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok,
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,
  3) odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr XLIV/323/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 listopada 2013r., w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miasta Żarowa przy ul. Sportowej,
  4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów,
  5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Pożarzysko, gmina Żarów,
  6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów,
  7) nadania nazw ulicom w mieście Żarów.

 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

 5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

 6. Przyjęcie protokołu Nr LI/2014 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 26 czerwca 2014 roku.

 7. Zakończenie obrad LII sesji Rady Miejskiej w Żarowie.