Z ortografią za pan brat!

534

Czucha z samodziałowego sukna, zwana też gunią, która jest ni mniej, ni więcej jak kurta z haftem i szamelunkami noszona jest przez hucułów i beskidzkich górali – to tylko mały fragment tekstu, który trzeba było napisać poprawnie podczas dzisiejszego świdnickiego dyktanda. Ostatecznie najlepiej z niezwykle wymagającym tekstem poradziła sobie Bożena Kloc, która została świdnickim mistrzem ortografii.

Celem konkursu jest zachęcenie do pracy nad doskonaleniem własnych umiejętności w zakresie poprawności ortograficznej, poszerzenie wiedzy ogólnej, kształtowanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, usystematyzowanie i utrwalenie reguł oraz zasad polskiej pisowni.

Organizatorem świdnickiego dyktanda jest Liga Kobiet Polskich koło w Świdnicy.