Wynalazcy z II LO (FOTO)

506

Wielki sukces zdolnych uczniów z II LO w Świdnicy. Stworzona przez nich piasta magnetyczna zakwalifikowała się do finału Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości oraz zdobyła wyróżnienie.

W tym roku odbyła się już XLI Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości, skupiająca najzdolniejszą młodzież w Polsce. Olimpiada złożona jest z dwóch bloków: blok A- Innowacja Techniczna, polegająca na stworzeniu projektu innowacji w jednej z czterech kategorii: pomysł techniczny, pomysł ekologiczny, usprawnienie softwarowo-techniczne i pomoc dydaktyczna oraz z bloku B-wynalazczość, gdzie uczestnicy musieli wykazać się wiedzą o zasadach patentowania oraz historią wynalazków. Uczniowie II LO w Świdnicy Grzegorz Dobroń i Tomasz Szewczyk z projektem pierwszej rowerowej piasty magnetycznej zakwalifikowali się z tytułem Laureata Etapu Okręgowego do trzeciego Ogólnopolskiego etapu w bloku – A, pomysł techniczny. W finale zmierzyli się z najlepszymi projektami wykonanymi przez uczniów z całej Polski. Projekt piasty magnetycznej nazwany przez nich „LeviHub” przyczynił się do otrzymania przez autorów tytułu Finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady, tytułu „Młodego Innowatora” i znalazł się w grupie ośmiu wyróżnionych projektów. – Celem projektu Grzegorza i Tomasza było stworzenie prototypu piasty magnetycznej łożyskowanej magnetycznie, w której konwencjonalne łożysko zostaje zastąpione poduszką magnetyczną, wytworzoną poprzez wykorzystanie dwóch pakietów magnesów umieszczonych na osi oraz wewnątrz korpusu – mówi Jacek Iwancz, dyrektor II LO. – Autorzy projektu sformułowali następującą hipotezę badawczą: zastosowanie łożyska magnetycznego pozwala na uzyskanie parametrów bliższych piaście idealnej, którą w dużym stopniu zdołali zrealizować tworząc działający prototyp. Ten fantastyczny wynik jest podstawą do ubieganie się o najlepsze kierunki na uczelniach wyższych czego przykładem jest list gratulacyjny z Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszający do studiowania na tej uczelni – dodaje dyrektor.