Wspólny Powiat przedstawia kandydatów

668

– Wybrany może być tylko ten, który chce być wybrany. A wybierać może ten, który chce wybrać – mówił starosta świdnicki Zygmunt Worsa. Wczoraj na spotkaniu wyborczym zostało przedstawionych 54 kandydatów do Rady Powiatu Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólny Powiat. Bezpartyjna grupa będzie starała się o 7 mandatów i stanowisko starosty w nadchodzących wyborach samorządowych.

Powstanie Klubu Wspólny Powiat i jego założenia

Klub Wspólny Powiat został założony przez Darię Kurek, Edmunda Frączaka, Władysława Gołębiowskiego, Szczepana Kownackiego, Ryszarda Gawrona, Kazimierza Goździejewskiego oraz Zygmunta Worsę. O powstaniu ugrupowania zadecydowało odejście przed rokiem starosty świdnickiego ze Wspólnoty Samorządowej Ziemi Świdnickiej wraz z częścią radnych. – Ta grupa ludzi, która jest tu zgromadzona wymagała ogromu pracy. Większość kandydatów powiedziała od razu tak, ale żeby skompletować tych ludzi, pracowałem na to równy rok. Zdawaliśmy sobie sprawę, że, jeżeli chcemy w tym uczestniczyć, to musimy stworzyć grupę ludzi i dać ofertę osób społeczeństwu, które pomogą nam wszystkim – stwierdził Zygmunt Worsa. Jak przedstawia starosta świdnicki, jest to grupa osób pragnących działaniem i zaangażowaniem uczestniczyć w życiu powiatu i społeczności powiatowej. Ludzie tworzący klub są bezpartyjni poza dwoma wyjątkami – Alicją Synowską (PO) i – Krystyną Werner (SLD). Ugrupowanie dąży do uzyskania 7 mandatów do Rady Powiatu i stanowisko starosty. – Na ile mandatów mamy szansę, to oczywiście będziemy wiedzieć po wyborach, a listy do Rady Powiatu są pełne – zauważa Zygmunt Worsa. Na spotkaniu przedstawionych zostało 54 kandydatów w pięciu okręgach wyborczych. W okręgu nr 1 – Świdnica listę otwiera Edmund Frączak, a w jej skład wchodzi 20-stu kandydatów. W okręgu nr 2 – Marcinowice, Jaworzyna Śląska i Żarów liderem jest Zygmunt Worsa wraz z 10-cioma kandydatami. W okręgu nr 3 – Strzegom na czele ośmioosobowej listy znajduje się Waldemar Sarlej. W okręgu nr 4 w gminie Świdnica na liście 6-ciu kandydatów pozycję numer jeden obejmuje Kazimierz Goździejewski. Natomiast w okręgu nr 5 – Dobromierz i Świebodzice znajduje się 5-ciu kandydatów, a listę otwiera Daria Kurek. Jak deklarował po przedstawieniu kandydatów starosta świdnicki – Będę z całych sił namawiał wszystkich ludzi, jakich napotkam, do udziału w wyborach. Ludzie muszą iść na wybory. Na kogo będą głosować, to jest absolutnie ich sprawa, a jeżeli na nas to bardzo dobrze.

Program wyborczy – realny i konkretny

Najważniejszym założeniem tego bezpartyjnego ugrupowania się wspólne działanie i współpraca ze wszystkimi samorządami powiatu świdnickiego, dzięki temu, jak twierdzi Zygmunt Worsa, jest możliwa realizacja dużych inwestycji. – Dużych inwestycji bez współpracy nie zrealizuje się. Ta współpraca musi być oparta na ludziach, którzy będą działać ponad podziałami – zauważa. Jedną z deklaracji Wspólnego Powiatu jest współpraca i wspieranie organizacji pozarządowych. – Przez ostatnie 15 lat organizacji pozarządowych w naszym powiecie przybyło bardzo dużo i robią wspaniałe rzeczy wśród osób niepełnosprawnych, w sporcie i w kulturze. W całym powiecie nie ma takiej gminy, takiej wsi, w której nie działa jakieś stowarzyszenie na rzecz gminy. Jest to ogromny potencjał całego powiatu – mówi Zygmunt Worsa. W następnej kadencji Wspólny powiat zamierzaskupić się na trzech dziedzinach, w których będą realizowane konkretne założenia. W zakresie opieki zdrowotnej ugrupowania będzie dążyć do rozwoju bazy sprzętowej oraz poszerzenia wachlarza świadczeń, zakupu rezonansu szpitala Latawiec, a także dokończenia budowy Powiatowego Pogotowia Ratunkowego wraz z wyposażeniem. W dziedzinie edukacji specjalnej i ponadgimnazjalnej celem będzie przede wszystkim modernizacja infrastruktury budowlanej i technicznej. – Już dzisiaj mogę zapowiedzieć, że jesteśmy na końcowym etapie poprawiania dokumentacji, jeżeli chodzi o aulę I Liceum Ogólnokształcącego. Mam nadzieje, że w ciągu najbliższego miesiąca zostanie ogłoszony przetarg i zostanie wykonany generalny remont auli I LO. Kosztorys opiewa wstępnie na 2,7 mln zł – informuje Zygmunt Worsa. Według założeń na lata 2014 – 2018 podjęte będą także budowy obiektów sportowych, jak boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół nr 3 obecnym IV LO i przy II Liceum Ogólnokształcącym oraz modernizacja stadionu przy Zespole Szkół Mechanicznych. Wspólny Powiat pragnie także zwiększyć poziom nauczania poprzez udział w dolnośląskim programie kształcenia nauczycieli oraz poszerzania oferty szkolnej dla uczniów. Ugrupowanie dążyć będzie także do poprawy infrastruktury drogowej, skupiając się na remoncie i modernizacji sieci dróg powiatowych we współpracy z samorządami. – Myślę, że ta kadencja przyniesie wymianę i generalne remonty czterech odcinków dróg. To przede wszystkim wykonanie ze Schetynówki odcinka Zebrzydów- Marcinowice, który już jest w planach tegorocznych, a realizacja ma zostać podjęta w 2015 roku. Na pewno są to odcinki w Dobromierzu, w Strzegomiu, a także gminy Żarów. Jest jeszcze jeden odcinek między Zebrzydowem, a Mysłakowem – deklaruje starosta świdnicki. Ostatnim projektem zmian w infrastrukturze drogowej przedstawionym na spotkaniu wyborczym była modernizacja i remont drogi na odcinku Przełęczy Tąpadła do granic powiatu świdnickiego i od granicy powiatu do miejscowości Sady. – Droga ta jest mniej ważna transportowo i prawie nieważna dla powiatu świdnickiego, bo nawet w zimie nie jest używana, ale ma ogromne znaczenie dla rozwoju turystyki w naszym powiecie. Jest to odcinek około 3,5 km. Są wstępne rozmowy poczynione ze starostą powiatu wrocławskiego, aby wspólnie ten odcinek wyremontować i zamyka się pętla 23 km wokół Ślęży, która będzie w znakomitej nawierzchni. Idealna do przeprowadzenia bardzo dużych imprez sportowych – zauważa starosta świdnicki.

[pp_gallery gallery_id=”34292″ width=”200″ height=”200″]