Wojciech Murdzek dyrektorem

856

Pełniący przez 12 lat funkcję prezydenta Świdnicy Wojciech Murdzek o pracę już się nie musi martwić.

Objął stanowisko wicedyrektora ds. rynku pracy i administracji w Wojewódzkim Dolnośląskim Urzędzie Pracy.