Więcej czasu dla przedsiębiorców

356

Dolnośląscy przedsiębiorcy będą mieli więcej czasu na złożenie swoich wniosków o dofinansowanie inwestycji. Ostatni nabór projektów unijnych w ramach RPO WD 2007-2020 będzie na zmienionych zasadach. To m.in. efekt działań Dolnośląskich Pracodawców.

Ostatni nabór projektów unijnych Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (DIP) trwał 57 sekund. Wielu przedsiębiorców zostało odprawionych z kwitkiem, bo bardziej liczyło się szczęście, i szybkość klikania myszką w generatorze aplikacyjnym. W lutym br.  największe organizacje pracodawców wystosowały apel do Zarządu Województwa. Liderzy związków pracodawców byli niezadowoleni z przebiegu ostatniego naboru wniosków i postulowali zmiany w kolejnych konkursach. Dodatkowo działania na poziomie centralnym wsparła Konfederacja Lewiatan.

Najbliższy wrześniowy nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach schematu 1.1.A2 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)”  RPO 2007-2013 będzie na zmienionych zasadach.

Wypełnione w Generatorze wnioski należy zarejestrować w dniu 16 września br.  – w godz. od 8.00 do godz. 15.00.

– Przedsiębiorca musi zarejestrować wniosek o dofinansowanie w specjalnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej DIP. Rejestracja obejmuje wysłanie wygenerowanego  z generatora pliku wniosku. Aplikacja automatycznie pobiera z wniosku następujące dane: nazwa schematu, nazwa i NIP Wnioskodawcy, adres e-mail, wysokość wnioskowanego dofinansowania, wersja generatora, w której przygotowany został wniosek oraz data zapisu wniosku – tłumaczy Marcin Kowalski, wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców.