Weź udział w PaPaLi

330

Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy serdecznie zaprasza do uczestnictwa w Przeglądzie Piosenki Literackiej PaPaLi 2017. Celem przeglądu jest rozbudzanie i popularyzowanie amatorskiej twórczości piosenkarskiej i literackiej, doskonalenie warsztatu artystycznego, promocja młodych talentów, prezentacja i konfrontacja dokonań twórczych.

Przegląd jest imprezą otwartą dla amatorów, z wyłączeniem studentów i absolwentów szkół artystycznych. Posiada charakter konkursowo – promocyjny. Zwycięzca przeglądu otrzymuje tytuł Grand Prix oraz nagrody ufundowane przez sponsorów. Gwiazdą przeglądu będzie Roman Kołakowski.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres e-mailowy lub na nośniku przygotowany repertuar w języku polskim, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.09.2017  wraz z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia. Teksty autorskie należy dołączyć do zgłoszenia.

Więcej informacji pod adresem : www.mdk.swidnica.pl/10536-2/