W Świdnicy będzie Kongres Kobiet

1215

Nie zgadzają się z przemocą wobec kobiet, skupiając swoje działania m.in. na dążeniu do aktywizacji płci pięknej i równego jej traktowanie we współczesnym świecie. Do Świdnicy przyjechały, by rozmawiać o planach zorganizowania w naszym mieście Kongresu Kobiet.

W poniedziałek 23 marca prezydent miasta Beata Moskal–Słaniewska gościła w urzędzie przedstawicielki Stowarzyszenia Dolnośląskiego Kongresu Kobiet. Panie Irena Kamińska – prezes DSKK, Monika Szymańska i Elżbieta Polewska – wiceprezeski DSKK, Jadwiga Gałącka – skarbniczka DSKK, Magdalena Kuprowska – przedstawicielka Stowarzyszenia Świdnickiego Forum Rozwoju oraz radna Magdalena Rumiancew–Wróblewska rozmawiały o zorganizowaniu w Świdnicy Kongresu Kobiet. SDKK powstało na potrzeby kobiet związane z demokracją państwa polskiego i budowaniem społeczeństwa obywatelskiego. Jego główne działania skupiają się na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn, przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, aktywizacji społecznej, politycznej, zawodowej, zdrowotnej i kulturalnej kobiet. Panie były już organizatorkami kongresów we Wrocławiu i w Wałbrzychu, a tym razem chcą zagościć w Świdnicy. Jednodniowa impreza byłaby okazją do podjęcia ważnych dla kobiet kwestii dotyczących m. in.: partnerstwa w rodzinie, sukcesu zawodowego, zdrowia czy też roli kobiety w życiu społeczno–politycznym naszego regionu. Spotkanie takie miałoby zaktywizować kobiety z regionu Aglomeracji Wałbrzyskiej, być okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń. Prezydent miasta zaproponowała, by na kolejne spotkanie zaprosić panie działające w świdnickich organizacjach, czyli na przykład przedstawicielki Ligi Kobiet Polskich, Stowarzyszenia Kobiet, aby wspólnie wypracować tematy, które mogłyby pojawić się na panelach dyskusyjnych – informuje Ewa Dryhusz, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy.