W Strzegomiu powstanie Przedszkole Specjalne

727

Dzieci niepełnosprawne wymagają specjalistycznej kadry nauczycielskiej, a jedna dobrze przygotowana placówka przedszkolna ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne i warunki, jakie powinna spełniać, może przyjąć maksymalnie czworo dzieci. Wczoraj radni powiatu przyjęli uchwałę w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego Nr 7 w Strzegomiu i włączenia tej placówki do Zespołu Szkół Specjalnych w Strzegomiu.

Sesja Rady Powiatu odbyła się w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy. Podjęta została na niej uchwała m.in. założenia Przedszkola Specjalistycznego w Strzegomiu, którą radni przyjęli 21 głosami „za”. – Utworzenie przedszkola jest rzeczywistą odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne w mieście i gminie Strzegom. Historia Przedszkola Specjalnego w Świdnicy i potrzeba tworzenia kolejnych szkół oraz jednostek organizacyjnych pokazuje, że nie tyle wzrasta ilość osób niepełnosprawnych, a rośnie świadomość społeczna, że istnieje możliwość pomocy tym dzieciom udzielanej w poradniach i specjalnych jednostkach. Podobnie więc utworzenie Przedszkola Specjalnego w Strzegomiu jest potwierdzeniem tej tendencji. Chciałem także przypomnieć, że w Strzegomiu w Zespole Szkół mamy już Szkołę Podstawową i Gimnazjum Specjalne. Krótko mówiąc, na terenie gminy Strzegom w tym wypadku Zespół Szkół Specjalnych ma pełnić taką rolę jak wybudowana placówka w Świdnicy. Nie jest w stanie przyjąć więcej dzieci, a jest ich około 300 podopiecznych – wyjaśniał Stanisław Szelewa, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Zespół Szkół Specjalnych ma zapewnioną przestrzeń na Przedszkole Specjalne. Posiada bowiem odpowiedni budynek przy Alei Wojska Polskiego 16, gdzie zapewniona jest nowoczesna baza dydaktyczna i odpowiednio wykształcona i doświadczona kadra pedagogiczna do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zapytania i opinie radnych

Pewną wątpliwość wśród niektórych radnych budziła sama kwestia tworzenia specjalnej placówki w Strzegomiu wobec założeń programu naprawczego przyjętego na ostatniej sesji. Zakładała bowiem ona likwidację Szkoły Specjalnej w Świebodzicach. – Na poprzedniej sesji w ramach programu naprawczego przegłosowano program centralizacji szkolnictwa specjalnego w powiecie świdnickim, który od przyszłego roku szkolnego zakładał likwidację Szkoły Specjalnej w Świebodzicach. Plan ten nie był dookreślony jako program centralizacji owego szkolnictwa w obrębię gminy Świebodzice i miasta Świdnica. Jakie więc są zamiary wobec placówki w Strzegomiu? – pytał radny Piotr Fedorowicz. Jak wyjaśniał dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Świdnicy wynika to ze zrozumienia Strategii Oświaty w powiecie świdnickim jako wspólnie prowadzonej polityki oświatowej w powiecie. – Wobec tego utworzenie Przedszkola Specjalnego w Strzegomiu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczności lokalnej. Nie należy uciekać się do stwierdzeń, że nie podejmujemy tworzenia placówki, ponieważ mamy Szkołę Specjalną w Świdnicy. Utworzenie placówki w Strzegomiu wpisywałoby się w perspektywę rozwiązywania problemów oświatowych w powiecie – wyjaśniał Stanisław Szelewa. Dyrektor zaznaczał, że sytuacja dotyczy szkoły, w której jest siedmioro dzieci z umiarkowanym upośledzeniem. Natomiast dzieci z lekkim upośledzeniem w tej szkole już nie ma. Rodzice bowiem nie chcą oddawać dzieci do szkoły i w ten sposób przestało istnieć zapotrzebowanie na te oddziały w Świebodzicach. Pozwólmy rozwijać się placówkom, które rokują nadzieję. Osób niepełnosprawnych w gminie Strzegom jest dużo, bo szkoła nie liczy 9-cioro dzieci, lecz 50 – dodała Sabina Cebula.Jak zaznaczali radni, kwestie, które podejmują, nie poddają w wątpliwość potrzeby utworzenia placówki, lecz mają na celu wyjaśnienie wszelkich wątpliwości. – Żaden z radnych nie będzie kwestionował zasadności tworzenia przedszkola czy innej placówki opiekuńczej. Natomiast brakuje w uzasadnieniu uchwały konkretnych wartości, jak chociażby jakich ilości dzieci to przedszkole w Strzegomiu będzie dotyczyło, czy jak wyglądają sprawy kosztów utrzymania tego przedszkola? – zauważył radny Ryszard Chołko. Jak wyjaśniał dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego dzieci w placówce może być maksymalnie czworo. Natomiast w kwestii finansowej w tym roku szkolnym 2014/2015 otwartych będzie mniej o pięć oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych ze względu na niż demograficzny. Dzięki temu możliwe będzie wykorzystanie środków z subwencji oświatowej przyznanej powiatowi świdnickiemu na zwiększenie owych zadań w Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu. W placówce tej powstaną dwa etaty dla nauczycieli, pół etatu dla specjalisty oraz jeden etat pomocy dla nauczyciela, a koszt miesięczny wynagrodzeń wyniesie w sumie około 21 tys. zł.- Koszty te są przeszacowane, po to byśmy nie musieli spotykać się z rozczarowaniami od strony finansowej. Mamy więc zaokrągloną sumę. Są to pieniądze, które pokryją się z subwencją, albo kwota ta będzie niewiele wyższa niż przewidywane zapotrzebowanie – informuje Stanisław Szelewa.