Umowy podpisane

382

Władze gminy Dobromierz po raz kolejny udowadniają, że wiedzą, jak skutecznie sięgać po unijne pieniądze. W ubiegłym tygodniu wójt Jerzy Ulbin podpisał umowy na realizację kolejnych inwestycji.

30 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego marszałek Włodzimierz Chlebosz oraz wójt gminy Dobromierz Jerzy Ulbin podpisali kolejne dwie umowy
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na zadania realizowane w gminie Dobromierz.

Umowa na dotację pn. „Bezpieczna droga do szkoły i do domu” dotyczy budowy w Szymanowie
i Bronowie wiat przystankowych wraz z tablicami informacyjnymi i koszami na śmieci.
Z pewnością zadanie to przyczyni się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa dzieci oczekujących na autobus szkolny, ale i do podniesienia standardu życia i
wzrostu atrakcyjności oraz estetyki tych miejscowości. Dotacja na budowę przystanków pochodzi z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”.

Natomiast drugim podpisanym dokumentem jest umowa o przyznanie pomocy z działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Siodłkowice”, które gmina wykonała na początku 2014 r., z uwagi na konieczność dostarczenia wody nowym mieszkańcom. Do istniejącej sieci włączone zostały tereny inwestycyjne znajdujące się w południowo-wschodniej stronie wsi, przewidziane pod zabudowę jednorodzinną. Powstała sieć posłuży zarówno do celów bytowo-gospodarczych, jak i przeciwpożarowych.