Ulica Sikorskiego w Świdnicy zyska nowe oblicze

538

Ponad 5,5 miliona złotych będzie kosztować modernizacja ulicy Sikorskiego. Urząd Miejski ogłosił właśnie przetarg, który wyłoni wykonawcę prac.

Przebudowa obejmie odcinek od Ronda Solidarności do skrzyżowania z ulicą gen. Mariana Langiewicza w Świdnicy. Termin przyjmowania ofert mija 20 kwietnia 2015 roku.

Świdnica od kilku lat czyniła starania dotyczące wyremontowania ul. Sikorskiego. Przebudowa podzielona została na dwa etapy. W pierwszym obejmie ona drogę w granicach administracyjnych miasta, w drugim odcinek terenu gminy wiejskiej Świdnica – droga gminna wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Nad Potokiem. Pomimo podziału inwestycji na etapy, prace budowlane będą prowadzone jednocześnie na całym odcinku drogi w sposób pozwalający na utrzymanie ruchu obsługującego przyległe tereny. W pierwszej kolejności wykonane zostaną prace związane z rozbiórką istniejących elementów drogi, budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolidującej infrastruktury. Następnie prowadzone będą roboty ziemne. Po wykonaniu podłoża ułożone zostaną warstwy podbudowy, nowych nawierzchni oraz elementów bezpieczeństwa ruchu. W ramach pierwszego etapu przebudowana zostanie istniejąca nawierzchnia asfaltobetonowa, pętla autobusowa oraz przepust pod drogą. Powstanie 7 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej, jednostronny chodnik (odcinkowo dwustronny), ścieżka rowerowa, kanalizacja deszczowa oraz nowe oświetlenie uliczne na terenie miasta. W drugim etapie prace obejmą odcinek drogi pozostający pod zarządem gminy wiejskiej Świdnica. Przebudowany zostanie skrzyżowanie z ulicą Nad Potokiem oraz część nawierzchni jezdni. – To bardzo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja, która po latach z poziomu planów w końcu przeszła do realizacji. Liczymy, że po przebudowaniu znikną utrudnienia związane z jej opłakanym stanem i ulica Sikorskiego przestanie być zmorą dla każdego kierowcy, który od strony Strzegomia czy łącznika autostradowego, wjeżdżał do naszego miasta – mówi Beata Moskal–Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Łączne koszty finansowe to 5 milionów 582 tys. 464 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne m.in. z budżetu województwa – 300 tys. zł, narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w wysokości 2 miliony 678 tys. 54 zł oraz budżetu gminy wiejskiej Świdnica. Z budżetu miasta przeznaczone zaś będzie 2 miliony 230 tys. 105 zł. Realizacja inwestycji powinna zakończyć się w listopadzie tego roku.