Ul. Św. Jadwigi w remoncie (FOTO)

1159

Rozpoczął się tak długo oczekiwany remont chodnika przy ul. Św. Jadwigi w Strzegomiu. Termin zakończenia prac planuje się na 30 lipca.

W ramach realizowanych prac zostanie wykonany nowy chodnik z kostki betonowej, zjazdy z kostki granitowej oraz nowa warstwa ścieralna jezdni. Zostaną również wykonane zatoki parkingowe oraz nowe oświetlenie uliczne.

W związku z realizacją inwestycji wprowadzono tymczasowy projekt organizacji ruchu wyłączający ul. Św. Jadwigi z ruchu. Objazd wyznaczony został ul. Wspólną – informuje Ewelina Kowalska, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe ,,COM-D” Sp.
z o.o. z Jawora.