Uczniowie z „Szóstki” z kartą rowerową! (FOTO)

885

Egzamin praktyczny na kartę rowerową zdało 24 małych rowerzystów ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Świdnicy.

Znajomość obowiązujących przepisów i umiejętność ich wykorzystania podczas poruszania się po drogach to zadanie postawione przed uczniami Szkoły Podstawowej nr 6. Egzamin praktyczny na kartę rowerową został zorganizowany 13 czerwca w godz.10.00-12.00 na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Wałbrzyskiej. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej pogadanki. Następnie st. insp. Jacek Budziszewski omówił trasę przejazdu rowerzystów ze wskazaniem miejsc, gdzie należy wzmóc czujność w obserwacji znaków i sygnałów drogowych przez młodych adeptów ruchu drogowego. Uczestnicy imprezy na trasie egzaminu musieli zmierzyć się przejazdem kolejowym niestrzeżonym, przejściami dla pieszych oraz różnorakimi skrzyżowaniami, łącznie z rondem. Do egzaminu przystąpiło 24 dzieci, z czego sześcioro musiało przystąpić do egzaminu poprawkowego. Mimo wielkiego stresu wszystkie dzieci osiągnęły sukces i otrzymają upragnioną kartę rowerową.

Straż Miejska Świdnica