Trudniej do urzędu

361

W związku z remontem schodów przy głównym wejściu klienci Urzędu Miejskiego w Świdnicy mogą korzystać jedynie z wejść znajdujących się po obu stronach schodów.

Osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z podjazdu w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz wind zarówno w budynku USC jak i budynku Urzędu Miejskiego. Modernizacja schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych ma się zakończyć najpóźniej do 15 listopada. Gruntowny remont był konieczny ze względu na uszkodzenia dotychczasowych schodów i podjazdu. Prace budowlane polegają m. in. na wymianie okładzin schodów oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z instalacją antyoblodzeniową.