Szpital na plusie. Niewielka strata w pogotowiu

583

302 tys. zł na plusie szpitala „Latawiec” i 4 tys. 894 zł na minusie Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy to wyniki finansowe placówek medycznych za rok 2014 przedstawione na wczorajszej sesji Rady Powiatu. Niewielka strata, jak zauważył przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia Paweł Ozga, jest podyktowana wymianą silnika w jednej z karetek. Natomiast nadwyżka finansowa szpitala jest wielkim sukcesem, który po 10 latach udało się w końcu odnotować, za co pogratulowano dyrektorowi placówki. Oprócz przyjęcia sprawozdań finansowych instytucji zdrowotnych zatwierdzono także składy nowej kadencji Rad Społecznych.

Bilans zysków i strat

Sprawozdania finansowe Pogotowia Ratunkowego i szpitala „Latawca” przedstawił dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy Zbigniew Okarmus, a opinię Komisji Ochrony Zdrowia wyraził jej przewodniczący Paweł Ozga. Dla pogotowia rok 2014 zakończył się niewielką stratą finansową w kwocie 4 tys. 894 zł. – Strata była spowodowana tym, że jedna z karetek miała wadę silnika, który trzeba było zakupić. Myślę, że w przyszłym roku pogotowie się zbilansuje – mówił Paweł Ozga. Natomiast szpital „Latawiec” uzyskał za 2014 rok dodatni wynik finansowy w wysokości około 302 tys. zł. – Należy się pochwała dyrektorowi placówki, który tę nadwyżkę wypracował. Od 10 lat nie odnotowano zysku, a w tym roku to się udało – stwierdził przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia. – Chcę podkreślić, że wybór dyrektora był bardzo trafiony, bo, odkąd objął stery szpitala, być może nie przynosi wysokich zysków, ale ma pozytywny wynik finansowy, mimo że NFZ zalega z wielomilionowymi zapłatami za nadwykonania – gratulowała dyrektorowi szpitala Grzegorzowi Klocowi Alicja Synowska, członek zarządu. Do gratulacji dla świdnickich placówek medycznych przyłączył się także radny Piotr Zalewski.Pomimo, iż jest deficyt w Pogotowiu Ratunkowym, trzeba wziąć pod uwagę, że placówka zapłaciła podatek wyższy niż owa strata, a wynik jest skutkiem nadmiernego fiskalizmu. Jeżeli uwzględnimy także, że SP ZOZ w Świdnicy wzbogaciło się, to tylko należy pogratulować – dodał Piotr Zalewski. Komisja Ochrony Zdrowia oraz Rady Społeczne placówek medycznych pozytywnie zaopiniowały sprawozdania, co potwierdziło się w głosowaniu radnych i przyjęciu uchwał.

Nowa kadencji Rad Społecznych

Działające przy szpitalu „Latawcu” oraz Pogotowia Ratunkowego Rady Społeczne stanowiące organ opiniotwórczy i doradczy, jak informował starosta świdnicki Piotr Fedorowicz zakończyły swoją kadencję. – Nadszedł, więc czas, by ustalić nowe składy rad, a korzystając z przywileju starosty chciałbym wskazać ich przewodniczących – mówił starosta świdnicki. W pogotowiu przewodniczącym rady został radny Ryszard Kuc, a z ramienia wojewody wszedł do niej poseł Robert Jagła. Pozostali jej członkowie to – Marek Zywer, Ryszard Gawron, Edmund Staniewski, Ryszard Chołko i Tadeusz Szybiński. W przypadku szpitala „Latawiec” Rada Społeczna została zmniejszona z 11 do 7 radnych, a na przewodniczącego ponownie wybrano Krzysztofa Sołtysa. Z ramienia wojewody wyznaczony został Krzysztof Świokło. Pozostali członkowie to – Paweł Ozga, Alicja Synowska, Krystian Werecki, Marek Żmuda i Stanisław Jarzyna. Kandydatury radni przyjęli większością głosów.