Świdnickie projekty do rządowych negocjacji

297

45 projektów kluczowych dla Dolnego Śląska na łączną kwotę ponad 20 mld zł znalazło się w zatwierdzonym już „Stanowisku negocjacyjnym Samorządu Województwa Dolnośląskiego”. Na liście zadań, które mają być realizowane przy wsparciu rządu są również świdnickie projekty.

W okresie programowania 2014-2020 jednym z nowych instrumentów poprawy efektywności polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie będzie właśnie kontrakt terytorialny. Umowy będą zawierane pomiędzy Radą Ministrów, a Zarządem Województwa Dolnośląskiego i będą określały cele i priorytetowe przedsięwzięcia rządowe realizowane w danym województwie.

 

Lista zadań, które m. in. mają szansę na sfinansowanie:

  • Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu Drogi Krajowej 35 oraz budowa obwodnicy Świdnicy wraz z modernizacja drogi krajowej nr 35 na odcinku Słotwina – Świebodzice – wartość zadania 600 mln zł;
  • Rewitalizacja wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 137 na odcinku Kamieniec Ząbkowicki – Legnica wraz z budową łącznicy w rejonie stacji Jaworzyna Śląska umożliwiającej bezkolizyjny przejazd z linii nr 137 w kierunku Wrocławia oraz powiązanie linii kolejowej nr 289 z linia kolejową nr 14 poprzez budowę linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów – wartość zadania 750 mln zł;
  • Renowacja Kościołów Pokoju w Jaworze i w Świdnicy przykładem ratowania świetności należnej zabytkom z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO – wartość zadania 40 mln zł

 

foto: Kościół Pokoju